Bevarandeplan kyrkogårdar

Här kan du ta del av bevarandeplaner gällande kyrkogårdarna.

En kyrkogård kan på många sätt ses som ett lokalt arkiv och en källa till kunskap om människor som levt i en bygd. Deras livsvillkor, samhällets utveckling och olika ideal speglas i allt från begravningsskick till inskriptioner på enskilda gravvårdar. Utifrån detta kan kyrko-gårdsbesökaren få en upplevelse som väcker tankar och funderingar. Kyrkogården är med andra ord en ovärderlig kulturmiljö, men samtidigt är den en plats som aktivt brukas och förnyas. Hur ska bevarandet och brukandet kunna gå hand i hand? Kyrkogårdarna ska enligt Kulturminneslagen "vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas".

Av denna anledning är det av vikt att det finns upprättat en bevarandeplan.

På följande länkar kan du se den plan som finns för varje kyrkogård.