Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Amnehärad-Lyrestads pastorat Besöksadress: Församlingshemmet, 54873 LYRESTAD Postadress: Lyrestadsvägen 4, 54873 LYRESTAD Telefon:+46(501)50002 E-post till Amnehärad-Lyrestads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Amnehärads kyrka

I Rådakyrkans del finns två gravhällar upplyfta mot väggen. Flyttade under 1980-talet från golvet i kyrkans kor. Den ena av hällarna från omkring 1660 över riddaren Erik Bengtsson och den andra från 1707 över Anderas Broberg, sannolikt en av församlingens kyrkoherdar.

Kyrkans inre präglas av 1600-talet förutom det åttakantiga koret uppfört 1737 som fortsätter mot öster med den år 1835 byggda sakristian. En genomgripande restaurering av kyrkan företogs 1957-1958. På långhusets norra sida finns en tillbyggnad som bär namnet Rådakyrkan. Det är inte känt när den byggdes, men man antar att den uppfördes av och för de församlingsbor som bodde på andra sidan älven, dit idag och numera hör Vikens kyrksal.

Med sin karakteristiska profil och det bruna spånklädda tornet, rest av väldiga kärnfuror år 1666, det vita långhuset från tidig medeltid möjligen 1200-tal ligger Amnehärads kyrka där vid sidan av väg 26 och ett stycke från Gullspångs centrum.