Församlingsrådet i Lyrestads församling

Din lokala röst

Lyrestads Församlingsråd - församlingens styrelse.

Församlingskyrkoråd i pastorat har ersatts av församlingsråd, valda av kyrkofullmäktige.

Kyrkoherden är självskriven ledamot, men får inte vara ordförande.

Ordförande: Birgitta Svensson tel. 0501-51036 el. 070-6545965

Vice ordförande: Annette Larsson 

Ledamot: Ingemar Bergström, Jessica Karlsson, Marcus Pettersson,  Birthe Wetter & Reine Medelius( adjungerad ledamot).

Ersättare: Marie-Louise Bergström, Lars Olof Samuelsson & Elvi Widén