Församlingsrådet i Amnehärads församling

Vi finns till för dig!

Amnehärads Församlingsråd -  församlingens styrelse.

Församlingskyrkoråd har ersatts av församlingsråd, valda av kyrkofullmäktige.

Kyrkoherden är självskriven ledamot, men får inte vara ordförande.

Ordförande: Göran Sandstedt 

Vice ordförande: Kristina Blom

Ledamöter: Helene Dagobert-Karlsson, Laila Gustafsson, Viveka Johansson, Gunnar Larsson, Jan Erik Pettersson & Olov Sandegård.

Ersättare: Kristina Eriksson, Inger Gullberg, Chatarina Johansson, Erene Löfstrand, Boel Nilsson, Irene Pettersson, Lennart Pettersson, Maritha Bergström & Margareta Ros.