Foto: E.Skarin

Södra Råda kyrka

År 1955 genomgick kyrkan en omfattande renovering. Tornet belades då med kopparplåt. Invändigt iordningsställdes ett konfirmandrum och ett kapprum. Södra Råda kyrka är en av få kyrkor i Sverige som fortfarande har manuell ringning.

Södra Råda kyrka blev slutligen klar år 1859. Från den gamla kyrkan överfördes de två kyrkklockorna. Klockorna anses vara från medeltiden. Efter att den stora klockan sprack vid ringningen den 12 juli 1911 såldes densamma till Historiska muséet och en ny inköptes år 1912.

År 1855 hade ett förslag framkommit att bygga en ny kyrka i Södra Råda. Efter långvariga diskussioner om den nya kyrkans placering, blev man slutligen överens om att kyrkan skulle ligga på berget Backa.

Södra Råda kyrka den nordligaste av kyrkorna i pastoratet dessutom belägen på Värmlandssidan. Södra Råda kyrka har i Rådabygden alltid kallats "Nya kyrkan" på grund av att den gamla träkyrkan från 1300-talet blev kvar tack vare att den inlöstes av staten som sedan underhöll och vårdade kyrkan fram till en blåsig novembernatt 2001 då den totalförstördes i en brand.