Förtroendevalda

År 2006 gick Amnehärads pastorat samman med Lyrestads pastorat och vi är numera ett pastorat som består av två församlingar Lyrestad & Amnehärad.

Pastoratet styrs av ett Kyrkoråd där man beslutar i ekonomiska frågor och har även personalansvar. Högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige.

I vardera församling finns ett församlingsråd som är församlingens styrelse. 

Läs vidare på de olika sidorna.