Foto: E.Skarin

Amnehärads församlingshem

Församlingshemmen är ju alla församlingsbors hem, så också i Amnehärad. Här är den faluröda byggnaden belägen alldeles vid kyrkan och rymmer såväl flera samlingsrum som församlingens administrationsdel. Flitens lampa lyser dagligen och verksamheter fyller huset så gott som varje dag i veckan. Februari 2008 såldes Amnehärads prästgård där också församlingsexpeditionen varit inlemmad i många år. Expeditionen flyttades till församlingshemmet och fick under en tid dela utrymme med annan verksamhet , men då den nya delen stod klar efter att församlingshemmet byggts ut, har all administration idag samlats under samma tak. Vårt församlingshem är idag en plats för många fina möten och fin gemenskap både med människor som besöker och alla som här har sin arbetsplats.