Foto: E.Skarin

Enåsa kyrka

Nuvarande Enåsa kyrka, kallad Sanct Canutus, är den tredje i ordningen på samma plats. Från den medeltida kyrkan finns två träskulpturer och en ljuskrona i järn.

Den andra kyrkan uppfördes på 1600-talet av dåvarande rikskammarrådet Conrad Falkenberg på Börstorp. Den nuvarande predikstolen ljudtak härrör från denna kyrka. Åren 1783-1785 lät dåvarande ägaren till Börstorp greve Fredrik Gustaf Spens uppföra den nuvarande kyrkan efter ritningar av arkitekten Olof Tempelman. Under det upphöjda koret finns en gravkammare som rymmer byggherren och hans maka Ulrika Eleonora Falkenberg. Kyrkan renoverades 1914 dels 1966.

Kyrkan är stängd tills vidare!

INVENTARIER

Träskulpturer två stycken, en Mariabild och en bild av S:t. Knut, ev. Erik den helige.

Ljuskrona av järn från 1200-talet och den stora ljuskronan mitt i kyrkan med sex böjda glasarmar.

Träkorset det förgyllda i koret ersatte den forna altartavlan, som såldes till Färesds kyrka 1793.