Församlingsbladet

Här kan du läsa ditt församlingsblad.

Församlingsbladet hela pastoratets tidning som distribueras fyra gånger per år, alltså en gång i kvartalet. Församlingsbladet är I A-4 format med stor text, tydligt och lättläst. Här kan du läsa om intressanta saker som hänt men också allt som kommer att hända i  våra församlingar inom de tre närmaste månaderna. Här finns även lite härliga bilder från våra aktiviteter med bilder på både barn och vuxna. Om du klickar på länken kan du både se och läsa vårt senaste blad.

Ditt församlingsblad.