Vigsel

För att vigas i kyrkan kontaktar man den egna församlingens pastorsexpedition som ansvarar för kontakt med präst, musiker och bokning av kyrkan. Det vanligaste är sedan att paret före vigseln träffar vigselprästen och ibland även musikern, för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten. Vill man gifta sig i en annan församling än den man tillhör, så vänder man sig direkt dit. Svenska kyrkan i Amnehärad-Lyrestad har nio kyrkor som alla är möjliga att vigas i.

Äktenskap är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. De flesta väljer att gifta sig i kyrkan, en rättsligt bindande, religiös ceremoni. När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva. Det kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

1 Kor 13. (delar av) ”

Välsigna Herre alla dem
som bygger ett gemensamt hem.
Slut in dem Gud i ditt förbund
och var dem nära varje stund      
                     Sv psalm 294 vers 1
 

Kan man lova livslång trohet? Det är förstås svårt att lova något för hela livet, men vi kan ge uttryck för vår innersta vilja och ambition. Om vi med kärlek menar förälskelse eller starka känslor är det lätt att inse att vi aldrig kan lova det för hela livet. Förälskelse går över, känslor kommer och går. Kärlek kan rymma mycket starka känslor, men innebär mer än så. Kärlek hänger samman med vilja att ha omsorg om den man älskar. Den viljan har de som gifter sig.

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter sina egna önskemål. Ofta kan man påverka valet av psalmer, böner och textläsning. Brudparet kan också fritt få formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att "älska varandra i nöd och lust till döden skiljer oss åt."