Foto: E.Skarin

Hassle kyrka

Orgel byggd 1844 av J.N. Söderling i Göteborg och ombyggd 1923.

Altartavla föreställande Jesus och barnen målad 1880 av friherrinnan Adelaide      Leuhusen

Ljuskronor tre stycken från 1700-1800- talet

Gravstenar och huvudbanér över medlemmar av ätten Falkenberg.

Dopfunt gotländsk kalksten från 1200-talet.

INVENTARIE

Kyrkan är stängd tills vidare.

Den ombyggda kyrkan från mitten av 1700-talet revs 1878 och gav  plats åt denna nya kyrka. Hassle kyrka är byggd i romansk stil.

Kyrkan var täckt med spån som var tjärat. Åt öster var kyrkan utökad med gravkor av sten, som rikskammarrådet Conrad von Falkenberg på Börstorp år 1652 låtit uppföra åt sig och sin ätt.

Hassle nuvarande kyrka är den tredje kyrkan på samma plats, en grusås i Nolhassle. Den medeltida kyrkan var byggd till Sancta Catarinas ära. Den utgjordes av ett långhus av sten med två fönster på södra långsidan och med ett längre och smalare kor.