Foto: E.Skarin

Otterbäckens kyrka

Klockstapeln är byggd i form av ett sjömärke - riktmärke. Symboliskt ska den leda människorna till kyrkan och samtidigt påminna om Otterbäckens mångåriga betydelse som sjöfartsort. Otterbäckens kyrka är den enda av pastoratets nio kyrkor som inte har någon intilliggande kyrkogård.

På sextiotalet monterade man i Sverige upp så kallade små kyrkor, kyrkor som skulle vara lättmonterade och förmodligen lika lätta att montera ned. Behovet var stort. Otterbäckens kyrka har alltsedan dess gått under namnet "Småkyrkan".

Det ansågs inte vara nog med ett gudstjänstrum utan församlingsdelen skulle dimensioneras för såväl församlingsarbete, ungdomsarbete och sjömanskyrka.

Otterbäckens kyrka belägen på höjden i Otterbäckens samhälle, ett stycke från väg 26. Kyrkan byggdes och stod klar för invigning i september 1965. Den byggdes med tanke på ett expansivt Otterbäcken, man räknade med en utbyggnad av den tunga industrin, även med tanke på hamnens läge. Kyrkan var också ämnad för ett förebyggande ungdomsarbete.