Kyrkofullmäktige

Mandatperioden 2022-2025

Det högsta beslutande organet i Amnehärad-Lyrestads pastorat är kyrkofullmäktige. Fullmäktige har som uppgift att fatta beslut om mål för och huvudlinjerna i församlingens verksamhet till exempel budget och församlingsinstruktion. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten.
Ledamöterna i kyrkofullmäktige utsågs genom det kyrkoval som förrättades i september 2021. Resultatet av dessa presenteras här nedan. Sammanträdena är offentliga.
Varmt välkommen att kontakta någon av oss vid frågor och funderingar.
Invalda ledamöter och ersättare.
Jan-Erick Erickson, ordf. Birgitta Svensson, Marie-Louise Bergström, Göran Sandstedt, Bengt Jonsson, Anders Karlsson, Albert Eriksson. Catharina Tina Johansson, Monica Högberg, vice ordf. Elisabet Elg, Olov Sandegård,
Evelina Feltsten, Carina Gullberg; Britt-Louise Hoberg och Göran Sagen.
Ersättare: Yvonne Molinder, Sandra Gustafsson, Allan Gustafsson, Solveig Skoglund,Jan Hassel, Camilla Hjelman, Stig Eklund och Lars Samuelsson.