Amnehärad-Lyrestads pastorat

Prata med oss

Kontakt

Amnehärad-Lyrestads pastorat Besöksadress: Församlingshemmet, 54873 LYRESTAD Postadress: Lyrestadsvägen 4, 54873 LYRESTAD Telefon: +46(501)50002 E-post till Amnehärad-Lyrestads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige


Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ och utses vart fjärde år genom direkta val och består av 19 ledamöter och 11 ersättare. 

Ordförande: Henry Karlsson tel. 0551-23016 el. 070-6010193

Kyrkoherde: Charlotte Holmgren 0551-28547 el. 072-5121784

Ordinarie Ledamöter: Bo Zackrisson, Ingemar Bergström, Malin Dahlgren, Ulrika Ehn, Laila Gustafsson, Ethel Gustafsson, Bror Amell,   Anna Herlin, Bengt Hägerstrand, Monika Högberg, Catharina Johansson,  Henry Karlsson, Gunnar Larsson, Marcus Pettersson, Olov Sandegård, Lennart Pettersson, Birgitta Svensson.Viveka Johansson, Anders Karlsson.

Ersättare: Roland Wallin, Martin Stenberg, Carina Gullberg, Camilla Hjelman, Allan Gustavsson, Kjell Lindholm, Solveig Sundberg Lööf, Maj-Britt Tropp, Erna Aronsson. Mats Johansson.Yvonne Molinder.