Kyrkofullmäktige

Mandatperioden 2018-2021

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ och utses vart fjärde år genom direkta val och består av 15 ledamöter och 8 ersättare. 

Ordförande: Jan Erik Erickson tel. 073-378 98 46, janerick.e@netatonce.net

Vice ordförande: Monika Högberg

Kyrkoherde: Charlotte Holmgren 0551-28547 el. 072-5121784

Ordinarie Ledamöter: Marie-Louise Bergström,  Monica Högberg, Tina Johansson, Inga Linnéa Kristina Johansson, Viveka Johansson, Anders Karlsson, Kjell Olov Lindholm, Carina Gullberg, Olov Sandegård, Laila Sinikka Gustafsson, Birgitta Svensson, Roland Vallin,  & Bo Zackrisson

Ersättare: Ingemar Bergström, Carina Gullberg, Allan Georg Gustavsson, Jan Hassel, Camilla Hjelman, Bengt Jonsson & Bengt Arne Svensson.