Vi söker gravrättsinnehavare

"Gröna skyltar"

Vi söker gravrättsinnehavare!

Kyrkogårdsförvaltningen i Amnehärad-Lyrestads pastorat har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Släktingar eller bekanta till gravsatta – vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

 

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Därför finns det ganska många gravar utan antecknad gravrättsinnehavare. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill Kyrkogårdsförvaltningen komma i kontakt med dessa.

 

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

 

Vi ber er närstående eller om ni som går på kyrkogården och känner till något om någon grav vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0501-27 87 81, kyrkogårdsföreståndare Helena Folkesson eller kyrkogårdsförvaltningen 0501-500 02. Tack för er hjälp!