Egendomsnämnden

Egendomsnämnden har hand om förvaltningen av kyrkans egendom i form av jord, skog och fonder.

I nämnden finns sju ledamöter som väljs av stiftsfullmäktige.

Ledamöter i egendomsnämnden för mandatperioden 2022-2025:
Sture Kjell, Källby, ordförande
Jonas Johansson, Götene, förste vice ordförande
Bernt Berggren, Trollhättan, andre vice ordförande
Leif Olsson, Borås
Jörgen Åkesson, Målsryd
Magnus Olofsson, Fristad
Allan Emrén, Hemsjö

Ersättare:
Thomas Rigland, Grästorp
Lars Skogsberg, Mariestad
Johanes Lindman, Karlsborg
Marianne Bonnevier, Lidköping
Lars-Erik Josefsson, Ulricehamn
Rolf Davidsson, Ulricehamn
Mona Johansson, Skövde