Egendomsnämnden

Egendomsnämnden har hand om förvaltningen av kyrkans egendom i form av jord, skog och fonder.

I nämnden finns sju ledamöter som väljs av stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelse och domkapitel måste finnas enligt kyrkoordningen, men egendomsnämnden är inrättad enligt beslut av stiftsfullmäktige.

Ledamöter i egendomsnämnden för mandatperioden 2018-2021:
Gudrun Carlsson, Tun, ordförande
Bernt Berggren, Trollhättan, vice ordförande
Rune Skogsberg, Mariestad
Jan-Erik Löberg, Brämhult
Lars Elwing, Habo
Jörgen Åkesson, Målsryd
Sture Kjell, Källby

Ersättare:
Jonas Johansson, Götene
Johannes Lindman, Karlsborg
Aina Andersson, Trollhättan
Siv Strömbergson, Trollhättan
Björn Riise, Skövde
Marianne Bonnevier, Lidköping
Inger Dafgård, Trollhättan