Foto: Magnus Aronson

Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett slags modernt radband som är till hjälp i bön och meditation. Tusentals människor bär frälsarkransen som ett armband, eller i fickan eller handväskan som en hjälp i vardagen.

Det hålls också studiegrupper på temat Frälsarkransen. Gruppens undervisning bygger på initiativtagaren Martin Lönnebos tankar och meditationer om kransens pärlor. Varje pärla har sin speciella betydelse. Här finns Gudspärlan, Doppärlan, Jagpärlan, Bekymmerlöshetspärlan, tystnadspärlor och flera andra.

Samtalet som grund

Frälsarkransen vill få oss att sakta ner, att utifrån en liten pärla berätta något stort. Grunden är samtalet, inte argumentationen, det handlar om det som berör mitt liv, mina erfarenheter och min längtan. Grundhållningen är start hos Gud – Gud är alltid större.

En egen frälsarkrans

Vill du ha en egen frälsarkrans? Frälsarkransen tillhandahålls genom Verbum Förlag. Du kan också hitta frälsarkransar (som finns i både vuxen- och barnstorlek!) och litteratur om Frälsarkransen på många församlingars bokbord.