Foto: Sajkla

Klimatporträttet: Jenny Ekman

Ta del av ett klimatproträtt om Jenny Ekman i Tibro om att återbruka och ta hand om möbler på ett hållbart sätt.

Allt behöver inte vara slit och släng

I Tibro lyser solen där jag träffar Jenny Ekman, VD och medgrundare av Sajkla. Ett bolag som är born and raised just här i möbelcentrat Tibro. Idén är att effektivisera och digitalisera återbruk av möbler på ett storskaligt sätt.

Det var en gång

Allt startade 2011 när Jenny kom i kontakt med möbelföretagen i Tibro och fascinerades av industrin med allt hantverk. En fråga som snabbt kom upp var återbruk. Inte minst för att Västra Götalandsregionen hade börjat fundera över hur de funktionsdugliga möblerna som kastas kan återbrukas i stället. Samtidigt började återbruk och cirkulära lösningar ta allt större plats i det internationella hållbarhetsarbetet. Nu menar Jenny att det finns kraft i arbetet och det som först var en idé, tanke och möjlighet nu har blivit verklighet.

Varför är cirkulära lösningar viktiga?

I grund och botten handlar det om att minska utsläppen av växthusgaser. 2021 genererade kontorsmöbelindustrin själva ungefär 150 000 ton CO2-utsläpp i Sverige. Samma år omsatte 2379 möbelföretag 26 miljarder kronor på nyproduktion. Men den cirkulära möbelhanteringen växer parallellt. Det menar Jenny är den enda vägen fram. De företag som idag tillverkar nya möbler måste i framtiden återbruka dem men då måste också konsumenten efterfråga det, säger hon.  

Svenska kyrkan & Sajkla

Svenska kyrkan har alltid haft bra möbler och på lite olika omvägar har Sajkla tidigare gjort rekonditioneringar för organisationen men det är först nu som det skalats upp. Tillsammans med Sara Bronner (Örebro pastorat) och Christina Bernérus (Göteborgs stift) driver Jenny ett projekt kring återbruk i Svenska kyrkan. Helt i linje med färdplansmålet att Svenska kyrkan till 2027 ska arbeta för ”resurseffektivitet, delande, återbruk, cirkulära lösningar och lågt klimatavtryck ska eftersträvas i största möjliga mån vid inköp och konsumtion på alla nivåer i Svenska kyrkan.” Tanken är att alla ska kunna inventera och sedan synliggöra inventarierna som inte har något användningsområde för varandra nationellt.

Andra organisationer som äger mycket möbler har ofta varierande kvalité och av olika varianter medan Svenska kyrkan ofta har möbler för samma typer av rum med hög kvalitét enligt Jenny. På det sättet är det lätt att få till nya användningsplatser för möblerna. 

Det handlar också om respekt för hantverket, materialet och i slutändan skapelsen. Det är ligger väldigt väl i linje med Svenska kyrkans värdegrund, säger hon.

Jennys tips på vägen 

-          Börja med att inventera befintliga möbler. Det kan du göra inom ramarna för projektet med Sajklas app.  

-          Det är alltid bra att börja med ett mindre projekt. Jämför då skillnaden i kostnad och utsläpp på att välja nyproduktion och återbruk.

-          Utgå från en vänd inköpstrappa. Börja med att inventera möblerna och välj sedan de möbler som ingen använder först! Där kan det finnas guldkorn som ingen tänkt på. 
Kom ihåg också att inte ha för mycket fördomar om möblerna, ibland är det svårt att föreställa sig hur bra det kan bli, säger Jenny.

-          Allra sist köps nyproducerade möbler in och då är de viktigt att de går att ta isär så att det går att renovera dem när det behövs.

(Psst. Priset för rekonditionering kan ibland hamna på halva priset jämfört med nyproduktion. Då krävs ofta en volym på 20-25 stycken av samma modell).

Är du intresserad av projektet kan du läsa mer här!

Och ta kontakt med Jenny Ekman (jenny.ekman@sajkla.se)