Ökat återbruk av möbler inom Svenska kyrkan

I april 2023 startade ett pilotprojekt med målet att öka återbruket av begagnade möbler och inventarier inom Svenska kyrkan. I projektet ska den digitala plattformen ”Sajkla” testas av ett antal pastorat och församlingar under 2023-2024 för att enklare dela med sig av begagnade möbler till varandra, och underlätta rekonditionering istället för att köpa nytt. Ökat återbruk av möbler är klokt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, och en viktig del av arbetet för en klimatneutral kyrka till 2030. Projektet är öppet för fler deltagare, välkomna!

Om pilotprojektet

Målet med pilotprojektet är att testa ett verktyg som kan hjälpa oss att ”vända på inköpstrappan”, genom att se möjligheterna till återbruk och rekonditionering av begagnade möbler INNAN vi köper nyproducerade möbler. För att vi ska nå målen i vår Färdplan för klimatet, och bli klimatneutrala till 2030, så är det hög tid att ta sig an klimatpåverkan från våra inköp. Pilotprojektet finansieras med Färdplansmedel, och Göteborgs stift är projektägare.

Vad är Sajkla? 

Sajkla AB är ett svenskt företag med ursprung i ett återbruksprojekt i Västra Götalandsregionen. De har utvecklat en digital plattform (”Sajkla”) som kan fungera som en intern marknadsplats – som ett eget Blocket för Svenska kyrkan. Alla församlingar och pastorat som går med i Sajkla kan lägga upp möbler som inte används längre, och alla kan se och beställa dessa. Möblerna byter ägare kostnadsfritt inom organisationen, det enda som kostar är transporten för beställaren. Till Sajkla finns också företag knutna som är kunniga på möbelrenovering.

Hur fungerar det i praktiken? 

Medarbetare fotar överblivna möbler och laddar upp foto och beskrivning till kyrkans möbelbibliotek i Sajkla via en enkel webbapp. Det kan göras smidigt med en mobiltelefon. Möbelbiblioteket är sedan sökbart för alla inom Svenska kyrkan, och möbler kan bokas och beställas via plattformen istället för att köpa nytt. Utifrån foton och uppgifter om våra begagnade möbler kan företag också enkelt lämna offerter på rekonditionering vid efterfrågan.

Vid deltagande i pilotprojektet behöver pastorat/församlingar utse en kontaktperson. Man behöver också utse personer som ansvarar för inventeringen av möbler, till exempel vaktmästare. Dessa personer får en digital utbildning i plattformen på cirka 1-2 timmar innan de kan starta upp. Sajkla har också en chattfunktion där man kan få svar på alla eventuella frågor som kan dyka upp under vägen. Det är enkelt, och under projekttiden helt kostnadsfritt för alla som deltar!

Vår vision om återbruk inom Svenska kyrkan

Det långsiktiga målet är att utveckla en gemensam, välfungerande digital marknadsplats för alla församlingar och pastorat i hela Svenska kyrkan. Det ska underlätta för oss att använda befintliga resurser bättre, och minska våra inköp av nya möbler och inventarier. Eventuellt ska den också göras öppen för andra än kyrkan, så att vi kan dela möbler med lokala aktörer som t ex kommuner.

Vill ert pastorat, församling eller kansli också vara med? 

Vid regelbundna digitala möten visar vi plattformen för intresserade. En gång i månaden håller vi också en digital utbildning för nya medlemmar i projektet. Alla datum finns på Kornet, i kalendern på Hållbarhetsportalen.

Kontakta projektledare Sara Bronner om ni vill delta på ett infomöte eller utbildning: sara.bronner@svenskakyrkan.se. Har ni andra frågor går det också bra att kontakta projektägaren, Christina Bernérus: christina.bernerus@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna att vara med på omställningen till en cirkulär kyrka! 

Läs ett reportage från Sajkla om projektet.