Foto: pixabay.com

Kontaktpersoner för dig som vill arbeta i Svenska kyrkan

På stiftskansliet i Skara finns några anställda som har till uppgift att stödja dig som är nyfiken på ett arbete i Svenska kyrkan. Du är välkommen med både små och stora frågor och funderingar.

Kontaktpersonerna finns till hands för dig som bara är nyfiken och vill veta mer om vad ett arbete i Svenska kyrkan kan innebära. Måste man ha varit engagerad i kyrkan tidigare? Är det väldigt annorlunda än andra jobb? Vilka olika arbetsuppgifter finns?
 
De finns också till hands för dig som redan funderat ett tag och nu vill veta hur du ska nå ditt mål. Vad finns det för utbildningsvägar och vilka förkunskaper krävs?

Lär känna Skara stift
I första hand gäller det de fyra yrkeskategorier som kyrkan själv tar ansvar för att utbilda. Om du skulle satsa på någon av dessa utbildningar kommer du att träffa medarbetare från Skara stift under din utbildningstid. I deras arbete ingår också att ha kontakt med dig som student och erbjuda mötesplatser där du får lära känna Skara stift och andra studenter med samma mål i sikte.
   
Vill du veta mer om Skara stift klicka här.

Rekrytering - Kontaktpersoner på stiftskansliet i Skara

DIAKON
Göran Ohlsson
Stiftdiakon goran.ohlsson@svenskakyrkan.se
0511-262 20

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Peter Svärdsmyr
Stiftspedagog peter.svardsmyr@svenskakyrkan.se
0511-262 27

PRÄST
Anders Mulec
Stiftsadjunkt anders.mulec@svenskakyrkan.se 
0511-262 25 

KYRKOMUSIKER
Reibjörn Neander
Stiftsmusiker reibjorn.neander@svenskakyrkan.se
0511-262 10