En reva i samhällskroppen

Rapporten "En reva i samhällskroppen" skildrar Svenska kyrkans arbete med människor som lever i papperslöshet och visar bland annat att medarbetare tycker att ett för stort ansvar landar på civilsamhället.

Rapporten En reva i samhällskroppen undersöker hur medarbetare i Svenska kyrkan ser på kyrkans roll och uppdrag i mötet med människor i en situation av papperslöshet, och hur de som arbetar med frågorna påverkas.

Den bygger på djupintervjuer med personer inom Svenska kyrkan som på olika sätt möter personer eller frågor om papperslöshet i sitt arbete, en enkätstudie och besök i verksamheter som arbetar med personer i papperslöshet. 

Rapporten är framtagen i samarbete med Sensus, Skara stift, Göteborgs stift, Toarps församling, Borås pastorat, Mölndals pastorat, Göteborgs domkyrkoförsamling och Göteborgs Universitet. Den utgör en uppföljning på utställningen ”I slutet av dagen - alla är människor” från 2022. 

Här kan du ladda ner rapporten (pdf-fil)