Foto: Magnus Aronson/IKON

Utbildning för arbete i Svenska kyrkan

I kyrkan finns många olika yrkesgrupper. Svenska kyrkan har utbildningsansvar för fyra av dem: präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker.

I Svenska kyrkan finns människor som arbetar med frågor som it, kommunikation, administration, ekonomi, med skötsel av kyrkogårdar och fastigheter och mycket mer. Men det finns också fyra yrken som är typiska för just kyrkan. Dem har Svenska kyrkans utbildningsinstitut ansvar för. Läs mer om varje utbildning nedan!

På Hjo folkhögskola kan du gå Kyrkans grundkurs. Den vänder sig till alla som arbetar, eller skulle vilja arbeta, inom Svenska kyrkan och vill lära sig mer om dess tro och liv. Vill du bli präst eller diakon i Skara stift måste du ha gått Kyrkans grundkurs, men den är öppen för alla intresserade! Läs mer här.

Att bli diakon

För att bli diakon ska du ha en fackutbildning från högskola eller universitet samt vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Att bli församlingspedagog

För att bli församlingspedagog behöver du en fackutbildning enligt gällande krav som du kan läsa mer om här. Till detta kommer några stiftsförlagda utbildningsmoment. Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Att bli kyrkomusiker

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.

Att bli präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.