Foto: Linda Mickelson

Bibliodrama

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där du får möjlighet att känna igen dig själv i de människor, miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln.

Tillsammans i gruppen återskapar man Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Det handlar inte om ”att spela teater” eller ”att kunna bibelns texter” utan att få bättre kontakt med sitt inre och bibeltexten.

Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och förnuft.

Läs mer om Bibliodrama här