Foto: pixabay.com

FIN-året

När en FIN-arbetsgrupp är utsedd startar arbetet med att göra en tidsplan och därefter utvärdera nuvarande församlingsinstruktion. Fundera på hur FIN-processen och delaktigheten med förtroendevalda, ideella och anställda se ut. Utarbetandet av församlingsinstruktionen sker i samspel mellan församling/pastorat och stiftskansli. Därför finns ett FIN-team på stiftskansliet som vill fungera som ett bollplank, både i fysiska eller digitala samtal och via respons på material via mail.

Gör en tidsplan

När FIN- arbetsgruppen har kommit igång är uppgiften att göra en tidsplan för hela FIN-året. För att kunna göra den behöver man först stanna upp och fundera på exempelvis dessa frågor.

Samråd

När ett förslag till församlingsinstruktion tas fram sker detta i samråd mellan kyrkoherde och kyrkoråd och domkapitel.

Tips i arbetet med församlingsinstruktionen

  • Gör processen till något roligt och kreativt
  • Utse en arbetsgrupp
  • Involvera många
  • Läs andras församlingsinstruktioner
  • Var inte för detaljerad – tänk ”övergripande mål”
  • Våga prioritera