Foto: pixabay.com

Kommunikation i Skara stift

Skara stift arbetar med kommunikation på olika sätt, dels genom flera kommunikationskanaler och dels genom stöd till pastorat och församlingar i kommunikationsfrågor och utbildningar inom detta område.

Kommunikationsarbetet har blivit en allt viktigare strategisk del i församlingarnas arbete. Många församlingar och pastorat i stiftet har en eller flera anställda kommunikatörer - medan andra anställda har kommunikationsarbetet som en del i sin tjänst. Oavsett hur det ser ut är kommunikationen något vi alla bär ett ansvar för, oavsett vi är anställda, förtroendevalda eller ideella medarbetare!

Kommunikationskanaler i Skara stift

Skara stift arbetar med flera olika kommunikationskanaler. Det sker till exempel genom Microsoft 365 som är ett viktig nav i internkommunikationen, såväl inom pastorat och församlingar som inom stiftsorganisationen. Men givetvis läggs stora resurser också på kanaler som exempelvis sociala medier, webb, stiftstidningen Intro, Skara stifts nyhetsbrev, kontakter med media och appen Kyrkguiden. Läs mer om kommunikationskanalerna här.

Utbildningar inom kommunikation

En viktig del av stiftsorganisationens främjande arbete är att erbjuda fortbildning och kompetensutveckling för anställda, ideella och förtroendevalda medarbetare. Inom kommunikationsområdet utbildas bland annat i Svenska kyrkans olika kommunikationsverktyg. En stor satsning är också ”Kommunikation som mission” som under ett år utbildar hela arbetslaget i kommunikation och ökad synlighet. 

Kommunikationskanaler i Skara stift

Det personliga mötet är givetvis den centrala kommunikationskanalen i församlingslivet. Men Skara stift har som organisation också många andra kanaler för kommunikation, inte minst digitala.

Pressrum

Du som är journalist och vill komma i kontakt med Skara stift kan i första hand vända dig till pressekreterare Josefin Roos. Telefonnumret är 0511-262 43 eller 070-858 55 19. E-post: josefin.roos@svenskakyrkan.se . Pressrummet innehåller också pressmeddelanden och pressbilder på biskop Åke Bonnier och biskop electa Ulrica Fritzson

Stiftstidningen Intro

Skara stifts tidning Intro är till för dig som är engagerad lokalt i Skara stift. Här kan du läsa tidningen på webben.

Nyhetsbrevet På gång

Med nyhetsbrevet På gång har du koll på vad som händer! Teckna en gratisprenumeration så dyker det upp i din epostlåda varannan vecka.

Nyhetsbrevet Aktuellt Ideellt

Aktuellt Ideellt är nyhetsbrevet för dig som är ideellt engagerad eller allmänt intresserad av till exempel kurser och arrangemang för ideella eller för allmänheten, i Skara stifts regi.