Två nya präster i Växjö stift

Växjö stift fick två nya präster den7 februari, när Anton Jalnefur och Ullrika Jäderland vigdes av biskop Fredrik Modéus vid högmässan i Växjö domkyrka. Anton Jalnefur gör sitt år som pastorsadjunkt i Månsarps församling och Ullrika Jäderland i Vislanda-Blädinge pastorat.

Välkomna till Växjö stift!

 • Nyvigda präster

  Nyvigda präster Foto: Lars Erik Tobiasson

 • Ullrika Jäderland

  Ullrika Jäderland Foto: Lars Erik Tobiassno

 • Anton Jalnefur

  Anton Jalnefur Foto: Lars Erik Tobiasson

 • Prästvigning 160207

  Prästvigning 160207 Foto: Lars Erik Tobiasson

Bön för de kristna i Mellanöstern

Svenska kyrkans biskopar uppmanar församlingar och enskilda att be för de kristnas situation i Mellanöstern.

Läs mer.

Fastekampanjen 2016:
Maträtten – för allas rätt till mat

Khine Wut Hmone Kyaw från Burma  är två år gammal. Hon äter ofta för lite,  för näringsfattigt och för sällan. Trots att jordens resurser skulle kunna föda oss alla.

Årets fastekampanj utgår från varje människas rätt till mat och försörjning. Rätten till mat är ett av de viktigaste stegen i hållbar utveckling.

I år står Burma i fokus för fastekampanjen. Burma är ett av världens mest underutvecklade länder där 26 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. På den fattiga landsbygden är barnadödligheten hög och få barn går i skolan. Landet har under lång tid styrts av militär. Brott mot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande.   

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer en rad projekt för att minska utsatthet, fattigdom och undernäring.

Läs mer här om hur du kan vara med och påverka

Detta har jag hört

Som ny biskop ställde Fredrik Modéus frågan ”Vad vill du dela”? Sedan dess har han mött närmare 2 500 personer och fått ett stort antal brev och mejl från personer som vill dela sina tankar med honom. Nu kommer återkopplingen – ”Detta har jag hört”.  Biskopen har identifierat fem områden att kraftsamla kring.

Läs biskopens text och se en film där biskopen berättar mer

Rekordresultat för årets julkampanj
- och i Växjö stift ger man mest

Svenska kyrkan samlade in drygt 45 miljoner kronor under julkampanjen 2015/2016, vilket är nytt rekord. I Växjö stift ger man mest per medlem, i snitt 11,47 kronor per medlem. Stiftets insamlingsresultat har ökat med 34 procent till över fem miljoner kronor.

Temat för Svenska kyrkans julkampanj var ”Låt fler få fylla fem år” och tusentals frivilliga står bakom resultatet¨.

Läs mer om Svenska kyrkans julkampanj.

Insamlingsresultatet per stift jämfört med förra året

Foto: IKON

Skapad:2016-01-12 00:00:00

Ledigförklarande av stipendier och bidrag sker årligen i mitten av januari och med sista ansökningsdag i början av mars. Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till stiftskansliet. Information angående ansökningstider samt kontaktpersoner ges nedan. Ansökan till 2016 år stipendier och bidrag skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 8 mars 2016.

Läs mer om Sök stipendier och bidrag 2016

Foto: Shutterstock

Skapad:2014-12-15 08:57:00

”Min berättelse”, är en serie på Växjö stifts Facebook-sida som består av korta filmer där olika personer berättar om något de brinner för och varför de är just där de är i dag. Varje månad delar vi en ny berättelse på Växjö stifts Facebooksida.

Läs mer om "min berättelse"

 

Vad görs för flyktingarna?

I Växjö stift pågår ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med asyl- och flyktingfrågor. Nästan alla församlingar arbetar aktivt för att på olika sätt stötta flyktingarna.

Läs mer om vad som görs för flyktingarna i Växjö stift och om hur du kan hjälpa.

 

           

 

 

Vilken är min församling?

Skapad:2012-10-04 08:45:00

Vilken församling du hör till beror på var du bor. Här kan du ta reda på vilken församling du tillhör.

Gatuadress:
Postadress:

 

 

 

 

 

 

 

Svenska kyrkan, Växjö stift

Skapad: 2008-09-19 11:15:00
0470-77 38 00
Box 527, 351 06 Växjö
Leverans/besöksadress
Östrabo, 352 39 Växjö

 

Är du anställd, frivillig eller förtroendevald?

Gilla Växjö stift på Facebook

 

Biskopen på twitter


 

 

 

 

 

//