Växjö stift

Växjö stift rymmer många engagerade människor: besökare, gudstjänstfirare, ideella, förtroendevalda och anställda. På denna webb kan du möta några av dem. Växjö stift omfattar större delen av Småland och hela Öland. Stiftet har tillsyn över och främjar församlingars arbete. I Växjö finns domkyrkan, biskop Fredrik Modéus och stiftskansliet.

Din uppgift

I kyrkan behövs ideella, anställda och förtroendevalda. Du behövs också, med det du kan och den du är! Se en film om att hitta sin väg till Svenska kyrkan och läs mer om det som kan bli din uppgift.

Möte med 2000 gymnasieelever

Medarbetare i Växjö stift stod på Framtidsmässan i Jönköping 6 februari, laddade med frågesport och stora pappfigurer av präst och biskop.

Titta - böcker för barn om diakon, präst och biskop

Titta – en diakon, Titta – en präst och Titta – en biskop är titlarna på tre böcker riktade till barn i åldrarna 3-6 år som prästen Maria Hall och biskop Fredrik Modéus gjort tillsammans.

Har ni en sommaröppen kyrka?

Då kan ni anmäla er till den uppskattade broschyren "sommaröppna kyrkor" som ges ut av Växjö stift! Här anmäler ni även deltagande i symboljakten. Det är gratis att medverka och anmälan sker senast 8 mars.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Biskop Fredrik Modéus

Biskopen tar tid för fördjupning och skrivande våren 2024

Växjö stifts biskop Fredrik Modéus kommer att ägna tre månader våren 2024 åt fördjupning. Han kommer att tillbringa tiden i den ekumeniska kommuniteten i franska Taizé och skriva om existentiell och andlig hållbarhet. 

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Pyspunka

Läs fjärde hjulet av den årliga rapporten om tillståndet i Växjö stifts församlingar.

Viås kyrka

Kulturarvsdagen 25 april

Välkommen till Växjö stifts Kulturarvsdag 2024!

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Stöd till Gaza

Act Svenska kyrkans partner är på plats i Gaza och står redo med förnödenheter. Vi bidrar också med psykosocialt stöd till drabbade i både Israel och Palestina. Din gåva behövs!

Ge en gåva

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva
Några personer sitter i ring och talar teckenspråk.

Andaktsfilmer på teckenspråk

Se fritt återberättade texter ur Tojje Wiréns skatt av andaktsböcker.

Kartan nedan visar kyrkor i Växjö stift