Foto: Växjö stift

Växjö stift

Växjö stift rymmer många engagerade människor: besökare, gudstjänstfirare, ideella, förtroendevalda och anställda. På denna webb kan du möta några av dem. Växjö stift omfattar större delen av Småland och hela Öland. Stiftet har tillsyn över och främjar församlingars arbete. I Växjö finns domkyrkan, biskop Fredrik Modéus och stiftskansliet.

12 juni vigdes fem personer till vigningstjänsten i Växjö stift.

Dessa har vigts till tjänst i Växjö stift, Växjö domkyrka 12 juni 2021

Diakoner: Hanna Nilsson, Sanna Engelbrektsson och Jeanette Norby.
Präster: Martin Winberg och Sofia Jönsson.

På Växjö stits FB kan du se hela vigningen.

Kartan nedan visar kyrkor i Växjö stift

Prästvigning 24 januari i Växjö domkyrka