Foto: Ekman & Winroth

Växjö stift

Växjö stift omfattar större delen av Småland och hela Öland. Stiftet har tillsyn över och främjar församlingarnas arbete. I Växjö finns domkyrkan, biskop Fredrik Modéus och stiftskansliet.

Mitt dop

Varför dop? Philip valde att döpa sig som 23-åring, Angela är 74 och bär sitt eget dop med sig i fickan. För familjen Gustafsson kändes dop ett självklart val. Utan manus eller förberedda svar talar några personer rakt ur hjärtat om vad dopet har för betydelse i deras liv.

Möte med 2000 gymnasieelever

Medarbetare i Växjö stift stod på Framtidsmässan i Jönköping 6 februari, laddade med frågesport och stora pappfigurer av präst och biskop.

Två lila penséer växer i en murspricka.

Tankar inför helgen

"En dag ska alla murar falla. Muren mellan dig och mig, den ska vara borta då. Men kanske kan vi, redan nu, redan innan “en dag” är här, börja skrapa lite på cementen..." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

Biskop Fredrik Modéus

Biskopen tar tid för fördjupning och skrivande våren 2024

Växjö stifts biskop Fredrik Modéus kommer att ägna tre månader våren 2024 åt fördjupning. Han kommer att tillbringa tiden i den ekumeniska kommuniteten i franska Taizé och skriva om existentiell och andlig hållbarhet. 

Att ge plats för en djup inre rymlighet

Läs biskop Fredrik Modéus tredje hälsning i form av en krönika från sin fördjupningstid i Taizé.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Pyspunka

Läs fjärde hjulet av den årliga rapporten om tillståndet i Växjö stifts församlingar.

Timmerkonstruktioner berättar om medeltiden

Det går att vara upptäckare även på 2000-talet. Just nu inventeras alla kyrkor i stiftet där medeltida timmerkonstruktioner kan finnas bevarade.

Hot om publicering av stulen information

Det har kommit till Svenska kyrkans kännedom att någon hotar att 21 maj 2024 publicera information som stals i samband med cyberangreppet november 2023.

Stöd till Gaza

Act Svenska kyrkans partner är på plats i Gaza och står redo med förnödenheter. Vi bidrar också med psykosocialt stöd till drabbade i både Israel och Palestina. Din gåva behövs!

Ge en gåva till katastrofinsatser

Dopet – livets första fest

Allt du behöver veta om dopet
Några personer sitter i ring och talar teckenspråk.

Andaktsfilmer på teckenspråk

Se fritt återberättade texter ur Tojje Wiréns skatt av andaktsböcker.

Kartan nedan visar kyrkor i Växjö stift