De tre ungdomarna Stina, Hugo och Hanna står utomhus framför klockstapeln i Älmhults församling
Foto: Ellen Ekström

Konfirmander och unga

Stina, Hugo och Hanna är med i ungdomsgruppen i Älmhults församling.

Jag upplever det som en andra familj här. Det är väldigt enkelt att öppna upp sig, folk dömer inte en på något sätt utan förstår en och lyssnar, det är det som är så härligt!

Hugo Tapola Jakobsson, medlem i ungdomsgruppen Delux

Ungdomsgruppen Delux i Älmhults församling träffas varje tisdag från kl. 17.00. Långt innan dess droppar ungdomarna in och vid 16.00 är det redan full aktivitet. Det vispas grädde till fika, spelas kort och några flyttar runt stolar i ett av rummen. Det brukar komma runt 20 ungdomar varje tisdag.

– När jag konfirmerade mig så var jag ganska ensam och då fanns assistenterna där och stöttade. Det var skönt att det var någon i samma ålder. Det var självklart att jag skulle bli en del av ungdomsgruppen efter det. Säger Hugo Tapola Jakobsson som är i på plats i Älmhults församlingshem fyra gånger i veckan. Stina Smedberg, 15 år, kommer inte från en kristen familj men ville konfirmera sig och efter det har hennes engagemang byggts upp. Hanna Widell, 17 år, förklarar att hennes tro väcktes underkonfirmationen.

– Man kan komma hit oavsett hur man mår, även om man är jättenere kan man komma hit utan att känna att man behöver vara glad. Folk accepterar, respekterar varandra och ibland har man inte det så lätt, säger Hanna.

– Vi har ett tydligt fokus att åstadkomma någonting, vi ska lära oss, vi ska växa som kristna. Det är inte en fritidsgård även om de bitarna också finns. Vi har spexiga, roliga och galna aktiviteter här och låter ungdomarna göra det de tycker är kul utan att tappa fokus på varför vi är här. Säger ungdomsprästen Johannes Leckström som tycker det bästa med att jobba med ungdomar är att få se dem komma till tro.

Ungdomsprästen Johannes Leckström står i förgrunden och ett gäng ungdomar skymtar i bakgrunden
Ungdomsprästen Johannes Leckström i Älmhults församling Foto: Ellen Ekström

konfirmand i svenska kyrkan

Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Under konfirmandtiden får ungdomar möjlighet att utforska sin relation till Gud, till sitt dop, till andra människor, till sig själva och hela den värld vi lever i. Om du är intresserad av att konfirmeras eller vill veta mer, kontakta din församling. Stiftskansliets personal finns som stöd till församlingarna i arbetet med konfirmander. Hör gärna av dig!

  • Stöttning i skrivandet av konfirmandhandlingsplaner samt risk- och sårbarhetsanalyser
  • Inspirationsdagar
  • Kurser för konfirmandarbetslag

Konfirmation

Hitta en konfirmationsgrupp som passar dig och dina intressen.

Ledarutbildningen Ung & kallad

Hannes, Ellen, Carl och Joel är unga ledare.

En ungdom har en tröja med texten Svenska kyrkans unga på ryggen. I bakgrunden syns ett fullt dansgolv med discoljus.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga (SKU) är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.