Organisation

Här beskrivs hur Växjö stifts organisation är uppbyggd.

Stiftsorganisationen består av stiftsfullmäktige, biskop, domkapitel, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och stiftskansli. Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet. Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete. Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Egendomsnämnden ansvarar för förvaltning av jord, skog och fonder. Stiftskansliet utför arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen.

 

Stiftskansliets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingar. Det innefattar arbetet med Svenska kyrkans profilutbildningar, strukturfrågor, själavård, fortbildning, vänstiftskontakter, internationella frågor m.m. Växjö stift har också en servicebyrå som ger administrativt stöd till stiftets församlingar och pastorat. Klicka här för kontaktuppgifter till stiftskansliet.

Beslutande organ:

Sammanträdesdatum 2021


Stiftsstyrelse
27 januari
16 mars
21 april
9 juni
7  september
11 oktober
18 november
17 december

Domkapitel 

13 januari, Framtidsseminarium med stiftsstyrelse och prostmöte
22 januari, Examen och domkapitel
15 februari    
18 mars                
27 april                      
11 juni, Examen och domkapitel
22 juni, (om behov finns)
18 augusti                
22 september          
21 oktober               
16 november             
14 december             

   

Egendomsnämnd 
3 februari
15 april
15 juni
31 augusti-1 september
5 oktober
17 december

Stiftsfullmäktige
1 mars
25 maj
27 september
12 november

Arbetsutskott
14 januari
3 mars
6 april
19 maj
17 augusti
28 september
9 november
2 december

Växjö stifts integritetspolicy hittar du här

Dokumentet beskriver Växjö stifts syn på personuppgifter och grundläggande principer för hantering av personuppgifter i organisationen inklusive Växjö stift tjänsteleverans. Innehållet i dokumentet är att betrakta som obligatoriskt och övergripande.