Meny

Organisation

Här beskrivs hur Växjö stifts organisation är uppbyggd.

Stiftsorganisationen består av stiftsfullmäktige, biskop, domkapitel, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och stiftskansli. Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet. Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete. Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Egendomsnämnden ansvarar för förvaltning av jord, skog och fonder. Stiftskansliet utför arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen.

 

Stiftskansliets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingar. Det innefattar arbetet med Svenska kyrkans profilutbildningar, strukturfrågor, själavård, fortbildning, vänstiftskontakter, internationella frågor m.m. Växjö stift har också en servicebyrå som ger administrativt stöd till stiftets församlingar och pastorat. Klicka här för kontaktuppgifter till stiftskansliet.

Beslutande organ:

Sammanträdesdatum 2020


Stiftsstyrelse
16 januari
13 februari
25 mars
14 april
11 juni
7-8  september
19 oktober
25 november
17 december

Domkapitel 
15 januari: Framtidsseminarium med stiftsstyrelse och prostmöte
31 januari: Examen och domkapitel 
26 februari                 
17 mars                        
29 april                       
12 juni: Examen och domkapitel 
17 juni: (om behov finns)
18 augusti                    
15 september              
14 oktober                
24 november              
15 december     
          

Egendomsnämnd 
6 februari
16 april
8 juni
7-8 september
6 oktober
17 december

Stiftsfullmäktige
27 februari
25 maj
24 september
23 november

Arbetsutskott
27 januari
12 mars
6 april
26 maj
17-18 augusti
23 september
12 november
3 december