Foto: Ellen Ekström

Ideell medarbetare

Marianne är ideell i Värnamo pastorat.

Jag har tid, här får jag en fin social gemenskap som ger oerhört mycket tillbaks, det är stort och ger glädje.

Marianne Zingmark arbetar ideellt i Värnamo pastorat. När hon gick i pension 2015 hade hon bestämt sig för att vara helt fri och ville ha lyxtid för sig själv. Fem månader senare anmälde hon sig som volontär när kyrkan efterlyste hjälp. Över en natt kom det över 120 flyktingar till Värnamo.

Flyende familjer och ensamkommande från krigsdrabbade länder fick komma till församlingshemmet i Värnamo. Det upprättades där en matsal som blev en central plats där det serverades lunch och middag dagligen med insatser från över 200 volontärer från olika håll genom ett stort ekumeniskt samarbete.

– Det var ett katastrofalt läge. Det var då kriget härjade som värst i Syrien och man mötte människorna bakom alla dessa siffror, berättar Marianne. Man hörde om många fruktansvärda livsöden och fasansfyllda flyktvägar. Det fanns de som förlorat någon närstående i vattnet.

När evakueringsboendet upphörde i Värnamo efter 6 månader, ville Marianne fortsätta hjälpa till i kyrkans diakonala arbete. Hennes värme och engagemang för andra är så genuint och blir påtagligt när vi möts. Marianne är aktiv med Återväxt som är en del av Pelarsalen i Värnamo pastorat.

Text tagen ur artikeln En plats att växa på, Kyrkans Tidning nr 20 2019 av Ellen Ekström.

Läs hela artikeln från Kyrkans Tidning här.

Marianne fixar med växterna i församlingshemmet. Foto: Ellen Ekström

Ideellt medarbetarskap

Välkommen med ditt engagemang! Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Ideellt engagemang bidrar till meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Det finns många olika sätt att engagera sig på, till exempel genom att sjunga i kören, koka kaffe, vara gudstjänstvärd, språkkafé, ung ledare, eller delta i det internationella arbetet. Vill du engagera dig, kontakta din församling.

Vill din församling bli mer aktiva i sökandet efter ideella krafter? Behöver ni hitta en utbildning om idealitet för er arbetsgrupp? Behöver ni inspiration? Det finns flera möjligheter:

  • Att vara kyrka, en processutbildning om idealitet, engagemang och medarbetarskap. Ges på Vadstena folkhögskola.
  • Arbetslagsutbildning som ges utifrån era behov, i arbetslaget, med ideella, förtroendevalda eller vad som passar er.
  • Ideellt forums idédag
  • Växjö stifts nätverk för ideellt medarbetarskap.

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer!

Ideella krafter

Bärare i bärarlag

Lennart har länge varit bärare i bärarlaget i Värnamo pastorat.

Ung ideell

Lisa är ideell i Ljungarums kyrka.

Kyrkvärd

Kjerstin är kyrkvärd i Växjö domkyrka.

Är du intresserad av att engagera dig ideellt? Ta kontakt med din församling!

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Församlingens liv

Sång och musik är en del av församlingens liv.