Foto: Emilia Lindstrand

"Vi har mycket att prata om"

Fredrik Hollertz arbetade tidigare mitt i det mångkulturella bostadsområdet Råslätt. Då gjordes denna intervju.

Detta är verkligen ett 'bönens hus för alla folk'. Här delar minst fyra kristna församlingar rent praktiskt gudstjänstlokal.

Fredrik Hollertz

Fredrik Hollertz är präst i Råslätt i Jönköping. Han berättar att Råslätt på många sätt är som en by:

– Vi hälsar på varandra, ses i affären och i kyrkan. De som har bott här länge får ett stort socialt nätverk.

I Råslätt delar flera kristna församlingar gudstjänstrum. Råslätts kyrka byggdes 1975, just med planen att fungera som gudstjänstlokal för flera samfund. Kyrkan står mitt på torget: insprängd mellan busshållplats, skola, simhall, vårdcentral och mataffär – mitt i byn!

– Det finns mindre stress här, folk tar sig tid att titta förbi, ta en kopp kaffe eller tända ett ljus på väg till bussen eller Willys. Det gör att här alltid finns att göra! säger Fredrik.

Även en förväntat lugn dag av förberedelse kan snart fyllas av betydligt mer akuta uppgifter, berättar Fredrik:

– Jag får verkligen vara väldigt mycket präst här, jag tas i anspråk som det. Det kommer in någon och ber mig följa med till en dödsbädd, eller någon som helt saknar mat eller någon som önskar personlig förbön. Här finns nöden alltid nära. Men också glädjen!

Ett aktivt ekumeniskt arbete är en del av vardagen i Råslätts kyrka. Fyra församlingar firar regelbundet gudstjänster, och till det kommer andra samfund som då och då lånar kyrkan. I kyrkorummet finns spår av olika traditioner: dopgrav, en väl använd ljusbärare och ett flertal ikoner.

– Det är lite tur att den syrisk-ortodoxa församlingen inte alltid firar påsk samtidigt som vi, det blir väl tight med tillgången till gudstjänstrummet, säger Fredrik med ett leende. Det ekumeniska arbetet är en del av vår identitet som kyrka. Vi tycker absolut inte lika i alla frågor, men ju bättre vi känner varandra, desto mer talar vi väl om varandra. Då sprider sig respekten. Vi är alla Jesu vänner och försöker vara lärjungar så gott det går.

De senaste åren har ekumeniken vuxit. 1 maj 2014 gjorde kyrkorna i Jönköping ett gemensamt ställningstagande i och med gudstjänsten och klockringningen för allas lika värde, och Fredrik var en av initiativtagarna. Kyrkklockorna ringde i två timmar, och genomslaget var minst sagt massivt. Ringningen sammanföll med Svenskarnas partis demonstration i centrala Jönköping.

– Min kollega Martin Ahlqvist och jag blev till och med intervjuade i Al Jazeera! Vi var verkligen inte beredda på den starka responsen. Men den händelsen förde oss samman i Jönköping, både ekumeniskt och interreligiöst: vi såg vår gemensamma strävan, berättar Fredrik.

De senaste årens aktiva arbete med hemlösa, flyktingar, integration och EU-migranter har också bidragit till att svetsa samman det ekumeniska arbetet i Jönköping.

- Det är bara när vi alla lägger våra gemensamma resurser in i verksamheten som den går att genomföra. Vi kan bara göra det tillsammans! När det gäller mänskligt medarbetskap men också ekonomi kan vi tillsammans åstadkomma värdigare och drägligare liv för människor här i stan, säger Fredrik.

Källaren i Råslätt kyrka präglas av diakoni: frukost fem dagar i veckan, stick-café, second hand och vintertid natthärbärge för EU-migranter. Gemensamma retreater, familjeläger, Kyrkhjälpen som möter EU-migranter och gemensamt firande av olika högtider gör att de olika församlingar som delar hus också möts.

Fredrik berättar om det interreligiösa arbetet i Jönköping:

– Tro är viktigt i många människors liv. Jag tror att det betyder mycket för människor att se att kristna, muslimer och andra kan vara tillsammans och prata. Vi har mycket att prata om:  integration, hur vi arbetar med främlingsfientlighet, religionsfrihet med mera. Där gör möten mellan olika troende skillnad. Projektet Fika för fred är ett sådant exempel, där vi får mötas och samtala. Det är verkligen ett fredsprojekt i lokal form.

Foto: Emilia Lindstrand

Ekumeniskt arbete

Ekumeniskt arbete sker på många håll i Växjö stift. Oftast sker det i praktisk handling kring särskilt utsatta grupper, exempelvis flyktingar, hemlösa, eu-migranter, äldre eller barn till missbrukare. Utöver det praktiska diakonala arbetet firas ekumeniska gudstjänster och samlingar. Hur det ekumeniska arbetet ser ut lokalt kan variera mycket men en god och respektfull dialog och samverkan eftersträvas. Stiftskansliets personal kan stärka lokala initiativ och använda sina nätverk för att koppla samman församlingar med andra i liknande situation. Här finns också erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete. 


Sjukhuskyrkan
arbetar ekumeniskt med samtal och stöd för patienter, anhöriga och personal vid alla regionssjukhus i stiftet. Läs mer om Sjukhuskyrkan.

Religionsmöten

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där människor med olika religionstillhörighet lever sida vid sida. Att eftersträva en god dialog och kommunikation med andra lokala religiösa föredträdare och församlingar är ett sätt att bidra till fred. När vi känner varandra bättre minskar risken för misstankar, oro, fördomar och rädsla. Fika för fred är ett initiativ från Jönköping Kristna samarbetsråd tillsammans med Jönköpings muslimska råd. Regelbundet möts människor med olika tro över en fika för att skapa forum för samtal kring våra gemensamma utmaningar. Civilsamhällets roll, religionens plats i skolan och ökande rasism är några exempel på ämnen där vi har mycket att vinna på att lyssna till varandras erfarenhet och hopp.

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.

Tillsammans för Sverige

Under våren 2023 pausas verksamheten. Tillsammans för Sverige är en verksamhet på Fryshuset i Stockholm. Tillsammans med Fryshuset vill Växjö stift utbilda unga vuxna med olika religiösa och kulturella bakgrunder i interreligiösa samtal. Genom utbildning vill vi visa hur religion och tro kan vara en väg till integration och förståelse samt motverka främlingsfientlighet.

"Internationellt arbete är en del av vad kyrkan är"

Marianne Slattegård är med i den internationella gruppen i Kalmar S:t Johannes församling.