Foto: Daniel Westergren

Gemenskap som bär

Elisabet är församlingspedagog i Svenska kyrkan Växjö.

Vi märker tydligt att barnen uppfattar stillheten och glädjen i gudstjänsten och de tycker det är roligt med sång.

Elisabet Tunström, Församlingspedagog Svenska kyrkan Växjö.

Medan barnen leker, kan de vuxna passa på att prata om mycket av det som ingår i föräldraskapet: vaknätter, oro och lyckliga ögonblick.

– När barnen och familjerna kommer hit och man får sjunga med dem redan som små, då har man redan etablerat en kontakt som lever vidare. Man kanske kan öppna hjärtan på det sättet också. Förhoppningsvis får man med sig i musiken, lekarna och tilltalet att Gud ser oss och är med oss, säger Linnea Petersson, kyrkomusiker i Johanneskyrkan.

Det börjar med en sångstund, med sånger som både barn och föräldrar snabbt lär sig. Efter en halvtimme har ett antal daglediga, mestadels pensionärer, satt sig i kyrkorummet och barnen får ringa i klockan. De tillräckligt stora barnen får en uppgift, som att bära in korset i processionen eller att tända ett ljus.

Text tagen ur artikeln Vardagsmöten med sångglädje och gudstjänst av Daniel Westergren. Artikeln publicerades i Kyrkans Tidning nr 22, 2019.

Läs hela artikeln här. 

Gemenskap som bär

Små och stora eller öppen förskola är en gemenskap i Svenska kyrkan. Så gott som varje församling erbjuder öppen förskola, vissa flera gånger i veckan. Det är öppna grupper för vuxna med barn där man träffas och lär känna varandra. För att vara med på öppen förskola krävs inte medlemskap i Svenska kyrkan. Oftast är förskolan för barn mellan 0–6 år och pågår ett par timmar med sångstund, lek, fika och umgänge. För mer information om öppen förskola och gemenskap som bär, kontakta din församling.

 
Charlotte Säll arbetar som diakon i Värnamo pastorat.

Profetisk diakoni

Charlotte Säll, diakon i Värnamo pastorat, bloggar om profetisk diakoni och uppmanar: Du kan vara en sten i skon!

Meningsfull sysselsättning

Anna Bertilsson är diakon i Värnamo pastorat och arbetar med Pelarsalen, en verksamhet där Svenska kyrkan samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen.

6 barn i olika åldrar sitter och över på sånger.

Barn

Ebba är med i musikalgruppen i Torsås pastorat.

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Hbtq

Frida är en av grundarna av Regnbågsnyckeln.