Foto: Emilia Lindstrand

Turist

Välkommen att besöka ett rikt kulturarv i Växjö stift.

I Växjö stift finns många sevärdheter och områden att upptäcka!

Om du besöker Växjö domkyrka får du ta del av ett kulturarv som präglas av sin geografiska plats i glasriket. Redan på väg in i domkyrkans möts besökaren av 1900-talets utsmyckningar i form av graverade glasdörrar med motiv hämtade ur Bibelns skapelseberättelse. Ovanför ingången till själva kyrkorummet välkomnar den välsignande Kristus i stuckrelief, skapad under 1900-talet av konstnären Kajsa Mattas. Inne i kyrkorummet direkt till höger, finns dopplatsen Livets källa skapad av konstnären Göran Wärff.

Dopskålen av blått glas är skapad som en ark, en symbol för kyrkan. Bredvid dopplatsen finns ingången till själakoret från 1400-talet. Utrymmet har haft olika funktioner genom århundradena och fick sin nuvarande utformning vid restaureringen 1957-60.

Fönstrens glasmålningar med motiven ”Kristus som livsträdet” och ”Spelet om Envar” är verk av Bo Beskow. I domkyrkans båda sidoskepp, längst åt väster (närmast ingången) hänger det nygotiska ljuskronor som skänktes till kyrkan under 1800-talet. Givaren ville vara anonym men enligt trovärdiga källor var det Christina Nilsson, den världskända operasångerskan från bygden som skänkte ljuskronorna. In till vänster i kyrkorummet finns en ljusbärare i form av Livets och kunskapens träd, skapad i glas och järnsmide under senare delen av 1900-talet av glaskonstnären Erik Höglund och konstsmeden Lars Larsson. Detta har kommit att bli domkyrkans mest välbesökta plats.

Ungefär mitt i kyrkan finns det en platta i golvet med ett stort S och tre martyrkors i brons. Detta är markeringen av det ställe där man tror att Sankt Sigfrids grav kan ha legat. På samma ställe har sannolikt även altaret i den första stenkyrkan från 1200-talet varit placerat. 

Kyrkorummets mest uppmärksammade föremål är altarskåpet som utformats av glaskonstnären Bertil Vallien och invigts 2002 efter en lång tid av föreberedelser. Det består av tre delar, mittpartiet: corpus och två rörliga flygeldörrar. Glasdelarna är sandgjutna, en specialteknik utvecklad av konstnären. Dörrarna är belagda med bladguld på insidan och med koppar och järnpigment på utsidan. Skåpet skildrar underjorden, jorden och himlen. Skåpet stängs en gång om året, nämligen på skärtorsdagskvällen. Läs mer om konst i Växjö domkyrka här.

Turist

Sommarkyrkor
Med sommarkyrkorna vill Svenska kyrkan möta semesterlediga och turister och ge möjlighet att uppleva det levande kulturarv som kyrkobyggnaderna utgör. Kyrkan är både en mötesplats och en plats där du kan samla dina tankar i lugn och ro. Många av stiftets kyrkor är unika kulturmiljöer, med konstföremål från olika tidsepoker från tidig medeltid och framåt. Kyrkorna är också andaktsrum dit vem som helst kan söka sig, kanske för att tända ett ljus, be en bön eller bara för en stunds stillhet. Många sommarkyrkor bjuder in till gudstjänster, en god kopp kaffe med hembakat, musikevenemang, konstutställningar och andra programpunkter.  

Kyrkguiden
Du kan använda appen Kyrguiden när du vill veta vägen till en kyrka till exempel när du ska till en av Växjö stifts sommarkyrkor. Du söker via kartan eller kyrkans namn. Läs mer och skaffa appen.

 

Speciella platser

I Gränna-Visingsö pastorat, ute på ön finns Brahe-kyrkan som ursprungligen hette Ströja kyrka men byggdes om på 1600-talet för att bli gravkyrka och monument över Braheätten. Här kan man än idag tydligt se den prakt som stormaktstidens kyrkor förmedlade. Gränna kyrka är byggd och invigd till Guds ära som en rastplats för jordens vandringsmän och som en mötesplats för Guds familj. I Södra Ölands pastorat finns också ett speciellt kulturarv att ta del av. Resmo kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor och uppfördes 1100. Bevarade runstenar berättar om den släkt som hade de kontakter som möjliggjorde kyrkbygget. Ventlinge kyrka är Ölands modernaste kyrka som idag är helrenoverad. Det medeltida rummets karaktär har återskapats, samtidigt som 1812 års kyrka bildar en ram. Hulterstads kyrka tillkom 1803 Allt revs utom tornet och man uppförde en salskyrka. Ordet i kyrkan skulle utgöra centrum och därför försågs kyrkor vid denna tid med altarpredikstolar. I Hulterstad är den fortfarande i bruk. Bevarade trädetaljer från vikingatid har återfunnits och används som konstruktionsvirke i nuvarande kyrka. 

 

Kyrkoreservat

I Växjö stift finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat. Här finns fantastisk natur och varje reservat har något som är unikt för just det reservatet. Läs mer om reservaten här.

Sommarkyrkor 2023

Tända ljus eller paus från solen? Svenska kyrkan är öppen för dig! Varje år gör Växjö stift en broschyr över alla stiftets sommaröppna kyrkor. Detta för att fler ska upptäcka sitt fantastiska kulturarv! Du kan beställa broschyren eller ladda ner appen Kyrkguiden, för att få koll på alla sommarkyrkor!

Symboljakten 2023

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter lamm i kyrkor i Växjö stift.

Pilgrimsvandring

Att vandra i skog och mark och få tid till eftertanke och förankring är en möjlighet att ta vara på.

Ellen, Lilly och Sakarias leker i barnhörnan i Mönsterås kyrka. Barnhörnan är placerad i mitten av kyrkan. Placeringen möjliggör för barn och föräldrar att aktivt delta i gudstjänsten och samtidigt hålla fingrarna sysselsatta.

Öppna kyrkor i Växjö stift

En gemensam satsning på ett mer tillgängligt kulturarv och öppna kyrkorum.

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.

Kyrkor

Har kan du söka efter kyrkor och kapell i Växjö stift.

Saker och ting

Anna är stiftsarkivarie i Växjö stift.