Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan på Södra Öland

Vi finns här i alla livets skeden

Dataskyddsombud

Genom Växjöstift har Södra Ölands pastorat anlitat Tom Angeling till att verka som dataskyddsombud.

Du når Tom på kontaktuppgifter;
tom.angeling@svenskakyrkan.se eller  0470-77 38 18.