Foto: Evelina Gustafsson

Svenska kyrkan på Södra Öland

En levande mötesplats för alla människor. Här kan du finna en plats där du får vara precis som du är!

Dataskyddsombud

Genom Växjöstift har Södra Ölands pastorat anlitat Tom Angeling till att verka som dataskyddsombud.

Du når Tom på kontaktuppgifter;
tom.angeling@svenskakyrkan.se eller  0470-77 38 18.