Kyrkor och församlingshem

Södra Ölands pastorat förvaltar ett rikt kulturarv och har i stort sett samma geografiska yta som Mörbylånga kommun. Där ryms sju församlingar som tillsammans har arton kyrkor och ett kapell, vilka sträcker sig från Glömminge i norr till Ås i söder. Till varje kyrka och kapell finns också en audioguide att lyssna till.

Glömminge kyrka och församlingshem

Glömminge kyrka är belägen i korsningen mellan vägen från sundet och stora landsvägen mot norr.

Algutsrums kyrka och församlingshem

Algutsrums kyrka är belägen högt med utblick över Kalmarsund längs med vägen på mellersta Öland.

Torslunda kyrka och församlingshem

Torslunda kyrka är belägen längs med vägen på mellersta Öland.

Nådens kapell, Färjestaden

Nådens kapell är beläget i centrala Färjestaden.

Norra Möckleby kyrka

Norra Möckleby kyrka är belägen längs vägen på östra Öland.

Sandby kyrka

Sandby kyrka är belägen på den östra delen av Öland.

Gårdby kyrka och församlingshem

Gårdby kyrka ligger belägen på östra delen av Öland.

Mörbylånga kyrka

Mörbylånga kyrka och församlingshem

Mörbylånga kyrka är belägen längs vägen på den västra delen av Öland.

Kastlösa kyrka

Kastlösa kyrka är belägen på östra landborgen invid västra landsvägen på Öland.

Hulterstads kyrka

Hulterstads kyrka är belägen längs vägen på den östra delen av Öland.

Stenåsa kyrka

Stenåsa kyrka är belägen längs vägen på den östra delen av Öland.

Resmo kyrka och församlingshem

Resmo kyrka är belägen längs vägen på mellersta Öland.

Vickleby kyrka

Vickleby kyrka är belägen längs med vägen på den mellersta delen av Öland.

Södra Möckleby kyrka och församlingshem

Södra Möckleby kyrka är belägen längs vägen på den västra delen av Öland.

Smedby kyrka

Smedby kyrka är belägen på den västra delen av Öland.

Ventlinge kyrka

Ventlinge kyrka är belägen längs vägen på den västra delen av Öland.

Gräsgårds kyrka

Gräsgårds kyrka är belägen längs vägen på sydöstra delen av Öland.

Segerstads kyrka

Segerstads kyrka är belägen längs vägen på sydöstra delen av Öland.

Ås kyrka

Ås kyrka

Ås kyrka är belägen längs vägen på den östra delen av Öland och är öns sydligaste kyrka.