Kyrkor och församlingshem

Södra Ölands pastorat förvaltar ett rikt kulturarv och har i stort sett samma geografiska yta som Mörbylånga kommun. Där ryms sju församlingar som tillsammans har arton kyrkor och ett kapell, vilka sträcker sig från Glömminge i norr till Ås i söder.