Felanmälan

Här kan du anmäla om du funnit något som behöver åtgärdas på våra kyrkogårdar eller församlingshem.

En felanmälan gör du enklast via detta formulär.
Uppmärksamma oss gärna om det finns något du tycker ska åtgärdas på våra kyrkogårdar eller byggnader.