Gravar och kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen sköter de 18 kyrkogårdar och begravningsverksamheten som finns i vårt pastorat. Det är en plats för alla som bor i vårt pastorat, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Att välja gravplats

Här får du en kort presentation av vilka val som finns i samband med gravsättning.

Gravrätt

Här kan du hitta mer information kring gravrätt och vad det innebär att vara gravrättsinnehavare.

Hjälp med gravskötsel?

Nu är det dags att beställa skötsel som ska starta 2024. Vi behöver ha din beställning senast den 30 november!

Gravsten och gravstenssäkerhet

Här kan du ta del av information gällande gravstenar och gravstenssäkerhet.

Felanmälan

Här kan du anmäla om du funnit något som behöver åtgärdas på våra kyrkogårdar eller församlingshem.