Att vara kyrkvärd

I varje gudstjänst möts du av dem - kyrkvärdarna. Den som är kyrkvärd har en central roll i mötet med gudstjänstbesökarna och ser till att alla känner sig välkomna.

Vem kan bli kyrkvärd?
Kyrkvärden är en ideell (oavlönad) medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. För att bli kyrkvärd behöver du vara döpt och medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år. Kyrkvärden utses formellt av församlingsråden. Nya kyrkvärdar tjänstgör ofta tillsammans med en mer erfaren kyrkvärd, på så vis lär de sig av varandra. Varje kyrkvärd medverkar i minst en gudstjänst per månad.

Vad gör en kyrkvärd?
Kyrkvärdarna deltar i det praktiska genomförandet av en gudstjänst. Innan gudstjänsten kan det innebära att hjälpa till att ställa iordning gudstjänstrummet, t ex hänga upp siffror som visar dagens psalmnummer, förbereda nattvarden, tända ljus och hälsa deltagarna välkomna. Under gudstjänsten deltar kyrkvärden aktivt genom till exempel att hälsa välkommen, läsa söndagens texter, samla in kollekten, tända ljus vid tacksägelsen (när de som döpts, vigts eller avlidit i församlingen uppmärksammas), leda förbönen och dela ut nattvarden tillsammans med prästen. Efter gudstjänsten deltar kyrkvärden i kyrkkaffet och kan då ta kontakt med nya gudstjänstdeltagare. Ibland kan kyrkvärden hjälpa till med att ställa iordning kyrkkaffet. Kyrkvärden räknar och redovisar kollekten tillsammans med de anställda. Uppgifterna varierar lite så klartlite från kyrka till kyrka. 

Vill du också bli kyrkvärd?
Om du är intresserad av att bli kyrkvärd, kontakta: sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se eller ring 0485-380 12