Gudstjänst- och församlingsliv

Våra sju församlingar erbjuder ett rikt gudstjänst- och församlingsliv. Nedan kan du hitta information kring vad som finns att delta i.

Fira gudstjänst

Varje söndag firas gudstjänst i pastoratet. Du är alltid välkommen till gudstjänsten. Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.

Sjung i kör

Att sjunga i kör är härligt! Det ger gemenskap och mycket glädje, ända in i själen. Här kan du läsa om barn- och vuxenkörerna som finns i kyrkans regi.

Barn och ungdom

Vi har ett varierat utbud av aktiviteter för barn och unga i olika åldrar.

Syföreningar

Vill du hellre vara kreativ tillsammans med andra? Sticka, sy, virka eller bara umgås. Syföreningar på södra Öland är mycket aktiva till allt från kaffeträffar till att samla in pengar till behövande.Vill du vara med?