Bröstbukett brudgum
Foto: Olle Sandström

Bröllop

För att ni älskar varandra! I kyrkan har du möjlighet att ingå äktenskap med den du älskar.

Välkommen att gifta er på Öland!
Vi har arton kyrkor och ett kapell som alla passar för vigslar av olika slag. Här hittar du dem.

Att tänka på inför bröllopet
♥ Fria och få ja!
♥ Undersök att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan.
♥ Välj kyrka eller kapell. Tänk på att dessto bättre framförhållning, desto större är      chansen att ni kan boka den kyrka ni vill, just ert datum.
♥ Ta ut hindersprövning hos Skatteverket – en kontroll av att ni inte är nära släkt       eller redan gifta.
♥ Bjud in eventuella gäster. Ni behöver minst två vittnen. (Församlingen kan bidra       med vittnen).
♥ Skaffa en eller två ringar (till exempel arvegods).

Er vigsel
En kyrklig vigsel kan gå så snabbt som på 20 minuter, eller vara i en timme. Ni kan vara inomhus eller utomhus. Ni kan ha två vittnen eller två hundra vittnen. Det är ni, brudparet som bestämmer. En kyrklig vigsel har några fastlagda delar men det finns stor möjlighet för brudparet att sätta sin egna prägel på vigselgudstjänsten. Det görs till exempel genom musikvalet, eventuella egna löften och, till viss del, utsmyckning av kyrkan. Syftet med en vigsel är att visa sin kärlek och relation inför samhället, Gud och varandra. En kyrklig vigsel är inte platsbunden, det går lika utmärkt i kyrkan som i en hage eller på stranden. Den kan utformas på ett sätt som känns personlig och som passar just er, varje par är ett eget, varje par är unikt. Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. De som har ingått äktenskap genom borgerlig vigsel kan när som helst välja att få en så kallad ”välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”, något som är väldigt vanligt i vissa delar av världen eller om ni till exempel väljer att gifta er utomlands då det i många länder krävs de båda formerna i samspel.

Kostnadsfritt
I Svenska kyrkan kostar det ingenting att gifta sig förutsatt att minst en av de blivande makarna är medlem i Svenska kyrkan. Det är gratis även om ni väljer att gifta er någon annanstans än er hemförsamling. Det ingår präst, musiker, kyrka och vaktmästare. Däremot om man vill ha extra musik, till exempel en solist så får man ordna och stå för denna på egen hand. Likadant om man kanske vill och får ha extra utsmyckning av kyrkan.

Äktenskap för alla
Äktenskapets syfte är att ge stöd åt den inbördes kärleken och troheten mellan två makar och vara en trygg plats för barn att tas emot och växa upp. I Svenska kyrkans ögon är den kärlek so finns mellan två kvinnor eller två män, som valt att leva tillsammans i trohet, likvärdig kärleken mellan en kvinna och en man. Därför beslutade Svenska kyrkan 2009 att öppna för äktenskap också för par av samma kön.

Detta är er stund
Det finns gott om möjligheter att göra vigseln till just er egen genom texter, egna löften, böner och musik som ni trivs med. Allt är lika möjligt oavsett om ni har två gäster i kyrkan eller tvåhundra.  Att höra en vän läsa en text, be en bön eller sjunga en sång just för er gör vigseln personlig och just er.

Säga ja en gång till? 
Det händer allt oftare att redan gifta par hör av sig till kyrkan och vill förnya sina löften. Självklart stödjer vi par som vill säga ja till varandra och kärleken igen. Anledningen kanske är ett jubileum eller att man bara vill visa up den kärlek som fortfarande lever och växer. Eftersom det inte finns en bestämd ordning för hur en sådan ceremoni ska se ut så finns det stora möjligheter för makarna att själva utforma ceremonin.

Att gifta sig utomlands
Det är populärt att gifta sig i Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). På ett fyrtiotal platser runt om i världen kan ni vigas och/eller välsignas enligt Svenska kyrkans ordning. Reglerna ser lite olika ut i olika länder så kontakta prästen på plats i god tid för att kolla upp reglerna på den plats där just ni vill gifta er. På Svenska kyrkans nationella kansli kan du få kontaktuppgifter och mer information. Du kan dessutom gifta dig på Arlanda och därefter direkt flyga på er bröllopsresa. Du bokar allt via Märsta församling.

Vill ni boka vigsel?

Här har du möjlighet att se lediga tider för vigsel i pastoratet och sedan boka direkt via webben. Bekräftelse på dopet får du inom några arbetsdagar.

  Annika hjälper er att boka bröllop.

 • Annika Henell

  Annika Henell

  Svenska kyrkan på Södra Öland

  Kansliet

  Mer om Annika Henell

  Assistent med ansvar för bland annat bokning av dop och vigslar

Läs mer!

Läs mer om bröllop och vigsel på Svenska kyrkans nationella sida. Där hittar du tips på musikval mm.