Foto: Madelene Zander IKON

Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

När du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka finns Svenska kyrkans präster och diakoner till hjälp. Svenska kyrkans personal finns på sjukhus, skolor, äldreboenden och många andra platser. De finns för att stödja i svåra situationer och hjälpa människor att finna möjligheter. Du kan vända dig direkt till församlingen för att få kontakt med en diakon eller en präst.