Foto: IKON

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse.

Kontakta oss!
Diakoni handlar om omsorg om människor till kropp, själ och ande. Om du vill ha hembesök, har frågor, längtan efter engagemang eller helt enkelt vill ha någon att prata med, kontakta oss! Vi diakoner har tystnadsplikt. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Mötesplatser för dig som är dagledig

Varje vecka anordnas det olika aktiviteter runt om i pastoratet för dig som är ledig dagtid.

Samtalsgrupper

Runt om i pastoratet anordnas det samtalsgrupper med olika inriktningar.

Syföreningar

Vill du hellre vara kreativ tillsammans med andra? Sticka, sy, virka eller bara umgås. Syföreningar på södra Öland är mycket aktiva till allt från kaffeträffar till att samla in pengar till behövande.Vill du vara med?

kvinna på bänk blickar ut över havet. Hon har en hund på sin vänstra sida.

Vill du prata med någon?

Du är välkommen med din sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det. Du erbjuds hjälp genom den akuta sorgen och möjlighet till olika typer av stödjande samtal.