Foto: Ellen Ekström

Körsång och musik

Ricky leder oratoriekören i Gislaveds pastorat.

Körsång och musik bidrar till att fritiden blir meningsfull. Det sätter också ansikte och prägel på församlingen.

Ricky Burton, Organist Gislaveds pastorat

Koncentrationen är stor i Gislaveds församlingshem, redan innan körsångarna har kommit in. Stolarna är utplacerade i en stor cirkel och i mitten, vid flygeln står körledaren och organisten Ricky Burton och förbereder kvällens oratoriekörövning. Ricky Burton har jobbat som kyrkomusiker i 17 år, med ett kort avbrott då han var rektor på musikskolan något år, men Ricky saknade hantverket och att spela.

– Att spela är en färskvara och ett sätt att träffa människor genom musik. Det är fantastiskt att vara här på orten och att vara en stor del i musiklivet som finns i närområdet, säger Ricky.

Grundtanken i Oratoriekören, som har runt 100 medlemmar, är att ge de körsångångare som är lite extra ambitiösa en möjlighet att sjunga verk som kanske inte skulle vara möjligt annars. Kören har medlemmar från Ulricehamn ända ner till Torup, människor reser många mil för att vara med och några kommer tidigt till övningen.

– Det blir så mäktigt, en väldig klang när man sjunger och så är det kul att få sjunga de här stora verken, tycker körmedlemmen Eva Fjällander.

– Jag tror att det finns både nyfikenhet och ett behov av att sjunga. Det finns många olika sorters körer men det måste finnas plats även för de som vill sjunga lite mer utmanande sånger. Oratoriekören är en möjlighet för just det och vi får inte glömma hur många timmar alla dessa människor lägger ner för att detta ska bli bra. Även om det är en svår utmaning för många, säger Ricky Burton.

I våras var kören på en resa till Berlin, torsdag till söndag, där 72 körmedlemmar slöt upp. Kören höll ett par konserter och Per Dahlström, en av körmedlemmarna, tycker att resan var toppen. 

– Vi var på samma nivå, och umgicks med alla oavsett ålder. Jag önskar alla körer att få vara med om en sådan resa som vi har fått uppleva. Det är något helt fantastiskt att små landsortskörer får göra något sådant, man tror inte det är sant. De som styrde upp resan delade på oss redan i bussarna så att vi inte skulle sitta med de vi brukar. Då bestämde jag mig för att jag under hela resan skulle sitta med nya människor och gjorde det också, säger Per Dahlström.

Körsång och musik

Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet. Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats. Växjö stiftskansli kan stödja församlingars arbete med körsång och musik. Hör gärna av dig!

  • Växa är ett kyrkomusikaliskt kompetenscentrum, ett samarbete mellan stiftsorganisationen och Oskarshamns folkhögskola som ordnar fortbildning för kyrkomusiker
  • Växjö stifts kyrkosångsförbund ordnar kurser, läger och konserter för körledare och körer
  • Nätverk för kyrkomusiker som undervisar i orgel inspirerar, fortbildar och skapar mötesplats för de kyrkomusiker som undervisar i orgel och deras elever

Vill du sjunga i kör?

Det finns körer som passar alla

Sök här

Kyrkomusiker

Maria är kantor i Ljungarums kyrka, Jönköpings församling.

Gudstjänst

Mässa vid diakonicentrum i Växjö.