Pilgrimsvandra

Att vandra i skog och mark och få tid till eftertanke och förankring är en möjlighet att ta vara på. I sommar finns särskilt goda möjligheter att vandra med andra: Sigfridsvandringen 2021 och Pilgrims walk for future.

Pilgrimsleder i Växjö stift