Pilgrimsvandring

Att vandra i skog och mark och få tid till eftertanke och förankring är en möjlighet att ta vara på.

Hur gör man?

Man kan pilgrimsvandra ensam eller några tillsammans: familj, arbetslag, vänner. Då väljer man själv väg med hjälp av karta eller handbok, och ordnar övernattning, transporter, mat med mera i egen regi.

När det ordnas pilgrimsvandringar i kyrkliga sammanhang krävs inget annat än viljan att vara med. Kortare och ibland längre vandringar ordnas i många församlingar. Då följer vi oftast en bestämd dagordning med bön, tystnad, delande, mässa, och måltider.

Historia och natur

För att en vandringsled skall kallas för ”pilgrimsled” krävs att den har en historisk anknytning till medeltida pilgrimsmål. Den kan också föra till platser av andlig karaktär som kommit till på senare tid.

Pilgrimsleden går som regel genom vacker natur med rika tillfällen till bön, stillhet och eftertanke. Det sker ofta vid de kyrkor, kloster, källor med mera som vandraren möter utmed vägen.

En pilgrimsvandring kan sträcka sig från någon timmes promenad till flera månaders vandring mot avlägsna mål. Men den yttre vandringen i historiska miljöer eller i blomstrande natur är samtidigt ett redskap för den viktigaste vandringen - den inre. Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra - och möta Gud!

Pilgrimsleder

Pilgrimsvandringen erbjuder möjligheten att reflektera över livet, världen och tron - din plats i Skapelsen och tiden. Genom Växjö stift går inte mindre än fem pilgrimsleder.

Röd vallmo längs en grusväg blöt av regnet.

Pilgrimsledarutbildning - Vägen valde dig

- att vara pilgrimsledare. Kanske vill du prova på att leda vandringar, kanske gör du redan det men behöver inspiration och ny kunskap. Oavsett är du varmt välkommen till en inspirerande helg i Falköping!

Pilgrims walk for future

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Gå för en bättre värld!

Stiftets historia

Läs om Sigfridslegenden och om Växjö stifts historia.