Kontraktsindelning

Växjö stift är geografiskt indelat i sju kontrakt. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som utses av biskopen och utför sitt arbete utifrån biskopens förtroende och uppdrag.

Växjö stift är indelat i följande sju kontrakt:

Allbo-Sunnerbo kontrakt, kontraktsprost Marcus Lejon
Kalmar-Ölands kontrakt, kontraktsprost Gustav Lundborg
Njudung – Östra Värends kontrakt, kontraktsprost Katarina Toll Koril
Stranda-Möre kontrakt, kontraktsprost Anders Byström
Södra Vätterbygdens kontrakt, kontraktsprost Karin Grännö Engkvist
Östbo-Västbo kontrakt, kontraktsprost Marianne Häggkvist
Växjö domkyrkokontrakt, kontraktsprost Thomas Wärfman

Vad är en kontraktsprost?

I varje kontrakt ska det finnas en kontraktsprost. Kontraktsprosten utses av biskopen efter att kontraktets präster har sagt sitt. Kontraktsprosten ska i sitt kontrakt bland annat biträda biskopen med ledning och tillsyn samt på biskopens uppdrag visitera församlingarna.

Växjö stift är indelat i sju kontrakt. Kontraktsindelningen är en indelning som enbart har sin grund i det inomkyrkliga regelsystemet. Det har visat sig vara en praktisk modell för att biskopen ska kunna fullgöra sitt uppdrag i stiftet.

Kontraktet fungerar också i många fall som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränserna, till exempel kring fortbildning. Kontraktet kan därför sägas vara en punkt där stift och församling möts. Det är ingen egen juridisk person och inte heller någon egen administrativ nivå. Dess formella funktion är enbart att vara tjänstgöringsområdet för en kontraktsprost.

Klicka på bilden för att ladda ner högupplöst version