Karin Nylander
Foto: Anna Braw

Vidareutbildning ger mer förankring

- Jag kom in i kyrkan ”bakvägen”, kan man säga. Jag är uppväxt i en kristen familj, men hade inte tänkt att jag skulle jobba inom Svenska kyrkan. Min bakgrund liknar resan som många före mig har gjort, jag var med i miniorerna, juniorerna, konfirmerades, var med i Unga Ledare, ledare i barnverksamhet, säger Karin Nylander.

Karin arbetar som pedagog i S:t Johannes församling i Kalmar sedan januari 2016. Hennes hela yrkestitel är pedagog i församlingsarbete. Det kallas så, förklarar Karin, eftersom hon har en vanlig förskollärarutbildning men arbetar i en församling. Hon blev klar med den utbildningen år 2000 och hade jobbat som förskollärare i 15 år innan hon blev tillfrågad om hon ville jobba i Svenska kyrkan istället.

Hon var med sitt yngsta barn på bebissång i församlingen då en av pedagogerna kom fram och sa:

- Karin, jag vet en tjänst som jag tycker du ska söka!

- Det tog ett tag för mig att landa i det. Jag funderade över om jag kommer jag göra ett bra jobb eftersom jag inte hade någon teologisk utbildning. Men så sökte jag jobbet och fick det och trivs väldigt bra, berättar Karin.

Kalmar pastorat består av fem församlingar och i S:t Johannes församling arbetar tre pedagoger som ett arbetslag. En normal vecka har de ungefär 100 barn i verksamheten och antalet barn har ökat under de senaste åren, berättar Karin.

- Mitt ansvarsområde är barn och familj, i åldrarna mellan 0 och 12 år, ungefär. Vi stöttar varandra i arbetsgruppen och vi är ett jättebra team, säger Karin.

Karin läser till församlingspedagog i Uppsala, en två år lång utbildning på halvfart.

- Vi är två från Växjö stift som läser tillsammans. Med tre barn och man och jobb i Kalmar passar det mig utmärkt med distansundervisning. Vi studerar hemma och är på plats var sjätte vecka i Uppsala för föreläsningar och gruppdiskussioner. Däremellan är det inlämningsuppgifter, det är en hel del eget skrivande, säger Karin.

- Församlingspedagoger är en efterfrågad profil inom kyrkan. Redan då jag började jobba i Svenska kyrkan hade jag en tanke på att vidareutbilda mig, men sen tog det ett tag.

- Jag tycker att det känns viktigt att ha rätt utbildning för det jag jobbar med. Jag tycker att jag har fått jättebra stöd från mina arbetsledare och kollegor. De frågar alltid när jag kommer hem från Uppsala om vad har vi pratat om, vad har vi gjort, den där boken har jag hört talas om... Det känns roligt att de är intresserade av vad jag lär mig. Och alla tusen frågor som jag haft, jag har haft samtal om bibeltolkning med två präster i församlingen, det känns jättespännande, berättar Karin.

- En vidareutbildning är alltid är jättepositivt. Jag känner mig säkrare och kunnigare inom kristen tro. Jag har saknat den teologiska delen som exempelvis bibelkunskap och kyrkans strategi. Det är en styrka att ha som pedagog och det ger en djupare förankring i det jag säger och gör, säger Karin.

Det bästa med att jobba som pedagog i församling tycker hon är att möta så många olika människor i olika åldrar under en vecka.

- Och att jag får prata tro och livsfrågor. Jag tänker att vår verksamhet är en av få där det goda samtalet får bära, att det som barnen vill prata om som styr vad vi ska fokusera på den dagen. Det är gott!

-  I Svenska kyrkan pågår just nu en större satsning på lärande och undervisning. Kunskapen om kristen tro är fragmentarisk hos gemene man och vi som kyrka behöver kraftsamla. Det gör vi bland annat genom att ha personal som känner sig trygga och förankrade i sitt uppdrag. Inom undervisningsuppdraget behövs olika kompetenser; församlingspedagoger som arbetar mer strategiskt och undervisande, och barn- och ungdomsledare som arbetar mer med att leda verksamheten. Vi behöver kunna säkerställa att det inte är fritidsverksamhet i största allmänhet som bedrivs, utan en trygg och bra plats för växande i tro och liv, säger Christina Evertsson, stiftspedagog i Växjö.

 Anette Öderwall är församlingsherde i Kalmar St Johannes församling.

-  Det är en yrkesidentitet att känna att man bottnar i det religionspedagogiska samtalet. Så det har varit roligt att följa Karins vidareutbildning och det är något som gynnar oss alla, det kommer många till del. Det är viktigt med vidareutbildning. Vi är stolta över pedagogerna och vi behöver dem.  Alla yrkesidentiteter inom församlingsarbetet har sin profil, men jag tror att vi alla hade mått gott av att ha lite mer pedagogisk utbildning, säger hon.

/Linda Kirsten