Foto: Ellen Ekström

"Internationellt arbete är en del av vad kyrkan är"

Marianne Slattegård är med i den internationella gruppen i Kalmar S:t Johannes församling.

Jag längtade ut, det passade mig inte längre att hålla på med doktorandutbildningar och teori. Så jag sökte jobbet, fick det och började undervisa på en sjuksköterskeutbildning i Tanzania.

Marianne Slattegård

Den internationella gruppen i Kalmar S:t Johannes församling några medlemmar som fokuserar på Svenska kyrkan i utlandet och några som fokuserar på Act Svenska kyrkan. Marianne Slattegård har arbetat länge med internationella frågor på olika sätt. Carina Stavevik, Klas Ågren, Karin Nylander och Birgit Karlsson ingår också i den internationella gruppen.

– Det är nytt för oss att jobba såhär, nu är vi återförenade kan man säga, säger Karin Nylander som är pedagog i församlingen. Det har varit SKUT-gruppen för sig och Act Svenska kyrkan-gruppen för sig. Men nu gör vi det här tillsammans. Även om vi arbetar med olika områden så är vi en och samma grupp som jobbar för arbetet som bedrivs utomlands.

Arbetet med internationella frågor har länge varit aktivt i församlingen och har sett olika ut under årens lopp. Det har tidigare varit syföreningar, ljusstöpning och grötkok inför evenemang för att nämna några aktiviteter. Nu är det mycket barnverksamhet som kopplas ihop med det internationella arbetet. Församlingen har också en textilhantverksgrupp, Händiga händer, som arbetar direkt med ett projekt i Kenya.

Marianne Slattegård tycker att internationellt arbete är en del av vad kyrkan är. I 50-årsåldern var hon missionär i Tanzania under fem års tid.

– Jag längtade ut, det passade mig inte längre att hålla på med doktorandutbildningar och teori, säger hon. Så jag sökte jobbet, fick det och började undervisa på en sjuksköterskeutbildning i Tanzania. Det var som att komma hem. Ingenting av det som jag höll kärt var så kärt som att få komma iväg och vara där, det har präglat mitt liv. De som gick utbildningen fick en status och professionalitet. Att se kvinnor som haft låg status resa sig så, få växa i kunskap och få en auktoritet, det är något av det mest underbara.

Gruppen har tidigare bland annat arbetat med Act Svenska kyrkans projekt Mentormammor. Då samlade barn och ungdomar i Kalmar S:t Johannes församling in pengar till projektet genom att baka kakor hemma och sälja dem vid kyrkkaffet, dekorera ljus som såldes och berätta för församlingen under mässan när kollekten gick till mentormammorna.

Carina Stavervik berättar att gruppen framöver ska organisera frågesport eller lotteri för att skicka pengar till SKUT.

– Svenska kyrkan i utlandet är så bra på att ge respons, säger Marianne Slattegård.

Tidigare har gruppen skickat tygkassar, förkläden, sadelskydd och grytlappar som har sålts vid basarer i utlandsförsamlingarna.

– Det behövs väldigt mycket pengar både till ungdoms- och barnverksamheten i de församlingarna, och personalen får hela tiden jaga ideella för att få verksamheten att gå ihop, säger Karin Nylander. När vi har skickat grejer till basarerna så har det stått skrivet att det är härifrån Kalmar S:t Johannes församling, och det har varit jättekul.

Internationella gruppen i St: Johannes församling har möte. F.V. Karin Nylander, Klas Ågren, Eva Fransson, Marianne Slattegård, Karina Stavevik, Lisbeth Allin (utanför bild), Jeanette Stålgren.

Fotnot: Bilderna togs vid ett av gruppens möten 2019. Då hade den en delvis annan sammansättning.

Internationellt arbete

Varför arbetar Svenska kyrkan internationellt?

Gemenskap byggs över gränser, river hinder och skapar global solidaritet. Varje församling är en del av en större helhet, där det lokala arbetet hänger ihop med det internationella engagemanget. Förståelse och vänskap byggs med andra samfund, både kristna (ekumenik) och genom nyfiken och respektfull dialog med människor av olika tro. I en global värld kommer också världen till oss. Kyrkans engagemang i de som flytt till vårt land visar sig genom integration och för rättvisare produktion av de varor som importeras, genom FairTrade. Särskilda vänrelationer och utbyten har byggts upp med församlingar och stift runt om i världen.

Växjö stifts vänstift:

  • Costa rica
  • Nordtyska kyrkan
  • Oxford

 

Tre små flickor som lever på gatan. De äter strips och dricker läsk.

Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.