Foto: Ellen Ekström

Svenska kyrkan internationellt

Marianne är medlem i den internationella gruppen i St:Johannes församling i Kalmar.

Jag längtade ut, det passade mig inte längre att hålla på med doktorandutbildningar och teori. Så jag sökte jobbet, fick det och började undervisa på en sjuksköterskeutbildning i Tanzania.

Marianne Slattegård

Internationella gruppen i St: Johannes församling i Kalmar består av sju personer, där några fokuserar på Svenska kyrkan i utlandet, SKUT och några fokuserar på Act. Marianne Slattegård har länge jobbat på olika sätt med internationella frågor och är en av medlemmarna. Carina Stavevik, Lisbeth Allin, Jeanette Stålgren, Karin Nylander, Klas Ågren och Eva Fransson ingår också i den internationella gruppen.

– Det är nytt för oss att jobba såhär, nu är vi återförenade kan man säga. Det har varit SKUT-gruppen för sig och Act-gruppen för sig. Men nu gör vi det här tillsammans även om vi arbetar med olika områden så är vi en och samma grupp som jobbar tillsammans för arbetet som bedrivs utomlands, säger Karin Nylander, pedagog i St: Johannes församling.

Arbetet med internationella frågor har länge varit aktivt i församlingen och har sett olika ut under årens lopp. Det har tidigare varit syföreningar, grötkok inför evenemang och ljusstöpning för att nämna några aktiviteter. Nu är det mycket barnverksamhet som kopplas ihop med det internationella arbetet.

Marianne Slattegård tycker att internationellt arbete är en del av vad kyrkan är. I 50-årsåldern var hon missionär i Tanzania under fem års tid.

 – Jag längtade ut, det passade mig inte längre att hålla på med doktorandutbildningar och teori. Så jag sökte jobbet, fick det och började undervisa på en sjuksköterskeutbildning i Tanzania. Det var som att komma hem. Ingenting utav det som jag höll kärt var så kärt som att få komma iväg och vara där, det har präglat mitt liv. De som gick utbildningen fick en status och professionalitet. Att se kvinnor som haft låg status resa sig så, få växa i kunskap och få en auktoritet, det är något av det mest underbara, säger Marianne.

Internationella gruppen arbetar bland annat med Act:s projekt Mentormammor. Barn och ungdomar i St: Johannes församling samlar in pengar till projektet genom att baka kakor hemma som säljs vid kyrkkaffet, dekorerar ljus samt berättar för församlingen under mässan när kollekten är riktad till Mentormammor.

– Act:s projekt har varit så populärt så nu funderar man på att starta samma projekt i förorter i till exempel Stockholm, att då grannar knackar på dörren och hör om de kan bistå med hjälp av något slag. Det kan nämligen behövas här också, säger pedagogen Karin Nylander.

Carina Stavervik berättar att gruppen framöver ska organisera frågesport eller lotteri för att skicka pengar till SKUT. Tidigare har det skickats tygkassar, förkläden, sadelskydd och grytlappar som gruppen gjort själva.

– Det behövs väldigt mycket pengar både till ungdoms- och barnverksamheten och personalen får hela tiden jaga ideella för att få verksamheten att gå ihop. När vi tidigare har skickat grejer så har det stått skrivet att det är härifrån St: Johannes församling och det har varit jättekul, tycker Carina Stavervik.

Internationella gruppen i St: Johannes församling har möte. F.V. Karin Nylander, Klas Ågren, Eva Fransson, Marianne Slattegård, Karina Stavevik, Lisbeth Allin (utanför bild), Jeanette Stålgren.

Internationellt arbete

Varför arbetar Svenska kyrkan internationellt?

Gemenskap byggs över gränser, river hinder och skapar global solidaritet. Varje församling är en del av en större helhet, där det lokala arbetet hänger ihop med det internationella engagemanget. Förståelse och vänskap byggs med andra samfund, både kristna (ekumenik) och genom nyfiken och respektfull dialog med människor av olika tro. I en global värld kommer också världen till oss. Kyrkans engagemang i de som flytt till vårt land visar sig genom integration och för rättvisare produktion av de varor som importeras, genom FairTrade. Särskilda vänrelationer och utbyten har byggts upp med församlingar och stift runt om i världen.

Växjö stifts vänstift:

  • Costa rica
  • Nordtyska kyrkan
  • Oxford