Foto: Kristin Lidell /Ikon

Teckenspråkigt arbete

För alla som är teckenspråkiga finns den teckenspråkiga verksamheten i Växjö stift, Dövkyrkan, i form av gudstjänster, träffar och möjlighet till samtal.

Teckenspråkigt arbete i Växjö stift

Det långsiktiga målet för det teckenspråkiga arbetet i Växjö stift är att nå teckenspråkiga i alla åldrar och kunna erbjuda teckenspråkig kyrklig verksamhet året runt till dem.

”Att skapa mötesplatser för samtal om livet och kristen tro på teckenspråk” kan vara en  sammanfattning av Dövkyrkans verksamhet.

Varje församling har ansvar för den språkliga minoritet av teckenspråkiga döva som bor eller vistas inom församlingen.

I våra församlingar runt om i stiftet finns cirka 225 teckenspråkiga döva, som tillsammans med anhöriga och vänner kan sägas bilda Dövkyrkan i stiftet. Varje enskild församling har inte möjlighet att tillgodose sina teckenspråkiga församlingsbors behov, och därför har stiftet teckenspråkiga medarbetare som arbetar i Dövkyrkan.

Gudstjänster och hembesök

Dövkyrkans medarbetare arbetar i hela stiftet och firar gudstjänster, ordnar olika aktiviteter på teckenspråk ute i församlingarna och gör hembesök. Gudstjänsterna hålls främst i de områden där det bor flera döva – Kalmarområdet, Växjöområdet, Jönköping/Nässjöområdet och Hultsfred. Inom varje område finns valda kyrkvärdar som är engagerade i Dövkyrkans verksamhet.

Dövkyrkan på stiftskansliet har två medarbetare som arbetar tillsammans med döva för att utveckla den teckenspråkiga verksamheten i stiftet.

Dövkyrkans råd i Växjö stift

Dövkyrkans råd är det forum där Dövkyrkans verksamhet föreslås, diskuteras och utvecklas. Arbetet sker i ett nära samarbete mellan Dövkyrkans medarbetare och frivilliga inom Dövkyrkan. I rådet finns representanter både från kyrkvärdar och frivilliga och från dövföreningarna i stiftet. Rådet sammanträder ett par gånger per år.

Teckenspråk i Svenska kyrkan

På nationell nivå finns mer information och filmer på teckenspråk.

Läs mer