Foto: Ellen Ekström

Församlingspedagog

Hans är församlingspedagog i Månsarps församling.

Jag tror att det finns plats för alla möjliga människor och intressen i kyrkan. I en sådan här stor organisation finns behov av alla!

Hans Edwardsson, Församlingspedagog Månsarps församling

Hans Edwardsson har arbetat i Månsarps församling i 31 år. Hans började som församlingsassistent och har nu varit församlingspedagog ett bra tag. I barn- och ungdomsgrupperna sker många olika aktiviteter och i anslutning till församlingshemmet har det byggts ett friluftsområde, Pärlängen, där det bland annat finns bollplan, pulkabacke, vindskydd, grillplats och trädgård.

– Det är fantastiskt roligt att jobba som församlingspedagog! Så egoistisk är man ju att man vill ha något roligt och utmanande att göra. Som församlingspedagog har man stor frihet att själv utforma sitt jobb och vi församlingspedagoger har inte identisk verksamhet utan vi kan lägga upp arbetet efter behov. Jag har till exempel nyligen gått utbildning i äventyrspedagogik, vilket jag har stor användning för i friluftsaktiviteterna.

Hans jobbar mycket med att söka samarbeten för att bredda verksamheten och utbyta erfarenheter, både med andra församlingar men också med skolan. Där kan man vara en resurs och gå in och hjälpa till när det behövs. Något som också är viktigt enligt Hans är att som församlingspedagog delta och vara aktiv i gudstjänsten.

– Jag har fått jobba med gudstjänst i alla mina år och varit med i utvecklingen av den. Jag tycker det är bra att församlingen verkligen jobbar på att alla finns med där.

Foto: Ellen Ekström

Vill du bli församlingspedagog?

Lediga tjänster

I Svenska kyrkan och i Växjö stift finns många olika yrkeskategorier. Välkommen att söka din uppgift!

Lärande och undervisning

Liselotte och Sirpa berättar om kyrkan för Klöxhultsskolans elever.

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.