Foto: Mattias Magnusson

Skog

Peter är skogsarbetare i Växjö stift.

Jag trivs väldigt bra i skogen. Det är fritt och friskt. Men mest tror jag att det var påverkan från min far som i sin tur har varit skogsarbetare hela sitt liv.

Peter Sander har arbetat som skogsarbetare i 18 år, tidigare i Sävjö distrikt och nu tillhör han Nybro distrikt. Peter tycker att variationen och framförallt att få vara ute och jobba är det bästa. Nu tar skogsbruksplanläggningen mycket av hans tid.

–Nu sitter jag på kontoret ofta och redigerar kartor en stund innan jag åker ut i fält. Huvuddelen är att vara ute på fältet och springa och mäta i samtliga olika avdelningar. Sedan blir det sammanställning i kontorsmiljö. Det är mängder med beslut som ska fattas, ibland är det väldigt smidigt och ibland är det mer problematiskt. 

–Att vara skogsarbetare är definitivt något som jag kan rekommendera, dagarna går fantastiskt fort. Sen finns det bra och dåliga dagar med vädret men det är väl det som är tjusningen. Det finns ju regnkläder, och nu har jag möjlighet att kunna välja lite mellan kontorsarbete och att arbeta utomhus.

Peters arbetsuppgifter varierar mellan att vara ute i skogen och att arbeta på kontoret. Foto: Ellen Ekström

skog

Växjö stift förvaltar, genom Prästlönetillgångarna, ca 60 000 hektar mark och ca 48 000 hektar är skogsmark. Det motsvarar ca 96 000 fotbollsplaner! Brukandet sker med hänsyn till biologisk mångfald, sociala värden, kulturmiljöer och ekonomi. Skogsbruket bedrivs enligt certifieringskraven i FSC®- och PEFC™ skogscertifiering. Varje skogsdistrikt i Växjö stift har en ansvarig skogvaktare, vars kontaktuppgifter finns här. Varje år bidrar skogen i Växjö stift med:

  • Förnyelsebara råvaror
  • Material motsvarande byggnation av 1600 villor
  • Växjö kommuns årliga konsumtion av papper
  • Energi för uppvärmningen av Växjö stads fjärrvärme

Växjö stifts skogvaktardistrikt

Läs mer om skog på nationell nivå. 

Kontaktuppgifter till skogvaktare:

 

Nybro distrikt:
Björn Engdahl
0470-77 37 77
bjorn.engdahl@svenskakyrkan.se
 
Jönköping distrikt:
Carl Philip Sandberg 
0470-77 37 79
carlphilip.sandberg@svenskakyrkan.se


Växjö distrikt:

Daniel Karlsson
0470-77 37 85 
daniel.k.karlsson@svenskakyrkan.se

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.

Miljöinsatser

Ola brinner för att skapa bra miljöer för fiskar.

Trädstammar i mossig mark i skogen.

Kampen mot granbarkborren fortsätter i Växjö

De senaste årens torra och varma somrar får stora konsekvenser för våra skogar. Läs artikeln här, ur Prästlönetillgångarnas årsrapport för 2019.