Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Prästlönetillgångarna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skogsförvaltningen

Svenska kyrkan är genom prästlönetillgångarna landets femte största förvaltare av skog. Skogsområdena finns över hela riket – från norr till söder. Mest skogsmark finns i Härnösands stift, som har uppemot en femtedel av prästlönetillgångarnas totala areal skogsmark.

Totalt förvaltas idag 467 000 hektar skogsmark av de tretton stiften. Av detta är ungefär 400 000 hektar produktiv skogsmark. Resten av arealen består av så kallade impediment (lågproduktiv skogsmark). Svenska kyrkans skogsmark skiljer sig en hel del från andra stora skogsförvaltares ägor. Prästen fick en gång i tiden mark av stormän och allmogen för att kunna försörja sig själv och sin familj. Eftersom församlingarna var utspridda över hela landet är även markinnehavet det. Det gör att innehavet har en struktur som på många sätt påminner om privatägd skog snarare än skog som ägs av de större bolagen.

Bilden är från skyddadskog.se. Obs! Göteborgs stifts prästlönetillgångar inte är med på kartan

Kartan intill illustrerar att det handlar om ganska många och små skiften snarare än stora sammanhängande skogsområden. Det spridda markinnehavet kan beskrivas som en hagelsvärm på kartan. Dessutom ligger betydande arealer nära samhällen där särskilda hänsyn tas för att värna skogens sociala värden så att områdena till exempel kan användas för rekreation.

Läs mer om skogsförvaltningens hållbarhetsarbete