Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kapitalförvaltning

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

Hållbara investeringar 2018 

Resultatet för nationell nivå 2018 blev 142,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 1,8 procent. Vi förvaltar nu ett kapital på nästan 8,3 miljarder kronor på Svenska kyrkans nationella nivå. Viktigast och än mer glädjande är att vi med en avkastning på i genomsnitt på 8,4 procent under den senaste tioårsperioden med råge klarat kyrkostyrelsens långsiktiga avkastningsmål.

Ett händelserikt år på kapitalmarknaderna

Vi tog beslut om att investera i tre nystartade fonder med inriktning på små, hållbara bolag, och tog fram en grön obligation i samarbete med Världsbanken. EU fick en handlingsplan för en hållbar finansmarknad och många av världens ledare samlades i San Francisco för att visa konkreta handlingar vad gäller klimatmålen och hur de ska finansieras.

Läs mer i rapporten, Hållbara investeringar 2018.

Du hittar alla rapporter på denna sida. 

Vi strävar efter att äga bolag som genom sitt agerande, sina varor eller tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Vi är aktiva ägare som genom dialog med företag och samverkan med andra investerare verkar för ett hållbart värdeskapande.

Nyheter om ansvarsfulla investeringar

Kapitalet ska förvaltas långsiktigt

Det egna kapitalet på den nationella nivån inom Svenska kyrkan uppgick i slutet av 2018 till 8,3 miljarder kronor och det utgör en buffert för framtida behov.

Svenska kyrkans regelverk (kyrkoordningen) slår fast att kapitalet ska förvaltas långsiktigt med ett avkastningskrav på 3 procent per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen.

Finansierar insatser i församlingar och stift

Avkastningen gör insatser möjliga i församlingar och stift när det finns behov av det. Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har under åren 2007–2012 regelbundet fattat beslut om uttag från den nationella nivåns kapital.

Finanspolicy 

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Hur det ska ske uttrycks i Svenska kyrkans finanspolicy som kyrkostyrelsen beslutar över. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen.

Ladda ned vår Finanspolicy som bland annat innehåller placeringsanvisningar och riklinjer för etik och hållbarhet nedan (PDF, 21 sidor). 

Anders Thorendal

Anders Thorendal

kapitalförvaltning

Finanschef

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

kapitalförvaltning

Expert hållbara investeringar