Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fonder med tydlig samhällsnytta

Svenska kyrkans finanspolicy är tydlig med att placeringar ska göras i bolag som bidrar till samhällsnytta. Vi driver även på utvecklingen i finansbranschen.

Ett av Svenska kyrkans övergripande mål är samhällsnytta. Svenska kyrkans finanspolicy är tydlig med att placeringar ska göras i bolag som bidrar till samhällsnytta. Därför driver vi på utvecklingen även i finansbranschen genom att vara med och skapa nya fonder som har en tydlig inriktning på exempelvis klimatfrågan eller fattigdomsbekämpning. De fonder vi investerar i med tydligast samhällsnytta, på engelska ofta kallad impact, är för närvarande följande:

Althelia Climate Fund

Althelia Climate Fund syftar till att skydda värdefull skog i utvecklingsländer genom att byinvånarna kan få mer intäkter från hållbart jordbruk och försäljning av utsläppsrätter som skogen genererar, än att hugga ner den, ofta för att odla på.

Avskogningen i världen står för uppemot en femtedel av klimatpåverkan, eftersom träd suger upp så ofantliga mängder koldioxid. Många gamla, stora träd huggs ner och omvandlas till träkol, som bränns och därmed frigör all den bundna koldioxiden ut i atmosfären.

Fonden försöker synliggöra flera andra värden som skogen har än själva träråvaran, till exempel hem för djur och växter, klimatnytta och reglering av fukt och temperatur. De har fått ett pris från FN som en av 16 innovativa initiativ med klimatnytta som ändrar spelplanen, ”game changer”.

Svenska kyrkan var en av grundfinansiärerna i fonden, som startade 2013, tillsammans med bland annat Europeiska Investeringsbanken och holländska utvecklingsbanken FMO. Läs mer om Althelia Climate Fund.

SEB Microfinance Fund

Mikrofinansiering har sedan länge varit en del av Svenska kyrkans internationella arbete, framförallt genom Oikocredit, en av världens främsta mikrofinansaktörer, som Svenska kyrkan var med och grundade för över 40 år sedan.

Vi gick in som finansiär i startfasen för Sveriges första mikrofinansfond för institutionella investerare, SEB Microfinance Fund, som lanserades 2013 av SEB, och gjorde en ny investering i deras tredje, uppföljande fond 2015.

Fonden investerar i institut som lånar ut små belopp, ofta några tusenlappar, till mikroföretag som kanske består av en person som t.ex. behöver investera i en symaskin.

Ett belysande företag i mikrofinansfonden

Ett innehav i mikrofinansfonden är M-KOPA Solar som i dag förser över 300 000 hushåll i Kenya, Tanzania och Uganda med elektricitet från solceller, som räcker för att dagligen ladda fem mobiltelefoner, en radio och tre LED-lampor.

 

För samma belopp, en halv dollar, som det i dag kostar ett hushåll utan tillgång till elektricitet att köpa sitt dagliga behov av fotogen för att få t.ex. belysning, kan man i stället på avbetalning köpa ett paket med solceller, ett batteri och några lampor.

 

Efter ett år när allt är betalt, får man behålla utrustningen. Betalningarna görs via mobiltelefon, som också laddas av solcellerna. Företaget kan övervaka tekniken på distans och ingripa ifall den inte fungerar eller om kunden inte betalar.

 

När det första köpet är avklarat, kan man fortsätta och växla upp till ett större batteri som räcker till en digital-TV, vilket är mycket populärt. Företaget växer med 500 nya kunder per dag och har över  750 heltidsanställda och 1 200 agenter ute i fält.

Sapphire (SFRE – Sustainability, Finance,  Real Economies)

Sapphire är en fond som vi investerade ifrån starten 2015 tillsammans med en handfull andra internationella investerare. Den syftar till att stärka den reala ekonomin och förser småbanker, som vill bli hållbara, med långsiktigt kapital, så att mindre och medelstora företag kan låna pengar, växa och bygga stabila, lokala ekonomier. Dessa företag har fokus på miljö, hälsa, utbildning och andra sociala frågor.

Sapphire är på många sätt en vidareutveckling av mikrofinansiering, där både långivaren och låntagaren har vuxit i storlek och fått andra behov. Fonden har tagits fram på initiativ av ett globalt nätverk för hållbara banker. Läs mer om The Global Alliance for Banking.

 Green for Growth Fund

Under vårvintern 2016 gick vi in i en räntebärande fond med stor klimatnytta, Green for Growth Fund. Fonden lånar ut pengar till företag, jordbruk, hushåll och kommuner som vill spara energi eller byta från fossil till förnybar energi i sydöstra Europa.

Utlåningen sker via lokala banker, som också utbildas i hur de kan främja energieffektivisering hos låntagarna. Fonden är unik för att den har stor och mätbar samhällsnytta (impact) till låg finansiell risk.

Sedan start 2009, har utsläppen av koldioxid i genomsnitt halverats i de projekt som finansierats. Bakom fonden står stora aktörer som Europeiska investeringsbanken och Världsbankens finansorgan, IFC. 

Gröna obligationer

Under våren 2015 gick vi in i en nystartad fond med gröna obligationer. Fonden placerar i obligationer som finansierar projekt såsom förnybar energi, energieffektiviseringar och infrastruktur för vatten och avlopp. 

Intresset för gröna obligationer har vuxit lavinartat i världen de senaste åren. Det är ett enkelt sätt att få grön avkastning från en ränteplacering. Den fond vi har valt, förvaltas av SPP/Storebrand och investerar i gröna och hållbara obligationer runt om i världen, även Sverige, som leder till stora förbättringar inom främst klimat och vatten. Fonden följer Green Bond Principles.

Klimatlänkar:  

CDP

Climate policy initiative

New climate economy

Carbon Tracker