En person som arbetar högt upp på ett vindkraftverk.
Foto: Baxternator/Istock

Fonder med tydlig samhällsnytta

Svenska kyrkans finanspolicy är tydlig med att placeringar ska göras i bolag som bidrar till samhällsnytta. Vi driver även på utvecklingen i finansbranschen.

Ett av Svenska kyrkans övergripande mål är samhällsnytta. Vår finanspolicy är tydlig med att placeringar ska göras i bolag som bidrar till just detta. Därför driver vi på utvecklingen även i finansbranschen genom att vara med och skapa nya fonder som har en tydlig inriktning på till exempel klimatfrågan eller fattigdomsbekämpning. De fonder vi investerar i med tydligast samhällsnytta (impact) är för närvarande följande:

Ny investering i grön infrastruktur i Norden 

Före sommaren beslöt kapitalförvaltningsrådet om att investera i en nystartad fond som SEB förvaltar. Den heter SEB Nordic Green Energy Fund. Den riktar sig till grön infrastruktur inom energi i de nordiska länderna, främst Sverige, och ska löpa i 30 år. Fonden ska exempelvis investera i nya solcellsparker på kommunal mark, upprusta mindre vattenkraftverk så att de klarar den nya lagstiftningen i EU och Sverige och alstrar mer energi, och avser investera i havsbaserad vindkraft längre fram, liksom i olika tekniker för energilagring, t ex via batterier eller vätgas. Även energieffektivisering är avgörande för att klara klimatomställningen och en tryggare elmarknad. Fonden ska därför till exempel installera bergvärme i olika typer av fastigheter och ställa om värmeverk till kraftvärmeverk, som ger både el och värme. Svenska kyrkans investering i fonden uppgår till 300 miljoner kronor.

Althelia Climate Fund

Althelia Climate Fundsyftar till att skydda värdefull skog i utvecklingsländer genom att byinvånarna kan få mer intäkter från hållbart jordbruk och försäljning av utsläppsrätter som skogen genererar än att hugga ner den till exempel för odling. 

Avskogningen i världen står för uppemot en femtedel av klimatpåverkan, eftersom träd suger upp så ofantliga mängder koldioxid. Många gamla, stora träd huggs ner och omvandlas till träkol, som bränns och därmed frigör all den bundna koldioxiden ut i atmosfären.

Fonden försöker synliggöra flera andra värden som skogen har än själva träråvaran, till exempel hem för djur och växter, klimatnytta och reglering av fukt och temperatur. De har fått ett pris från FN som en av 16 innovativa initiativ med klimatnytta som ändrar spelplanen.

Svenska kyrkan var en av grundfinansiärerna i fonden, som startade 2013, tillsammans med bland annat Europeiska Investeringsbanken och holländska utvecklingsbanken FMO. Investeringen kommer att avslutas i slutet av 2022.

Fonden har också prisats av FN som en av 16 innovativa initiativ med klimatnytta som ändrar spelplanen.

Läs mer om Althelia Climate Fund.

SEB Microfinance Fund

Mikrofinansiering har sedan länge varit en del av Svenska kyrkans internationella arbete, framförallt genom Oikocredit, en av världens främsta mikrofinansaktörer, som Svenska kyrkan var med och grundade för över 40 år sedan.

Vi gick in som finansiär i startfasen för Sveriges första mikrofinansfond för institutionella investerare, SEB Microfinance Fund, som lanserades 2013 av SEB, och har sedan dess gjort flera nya investeringar i deras uppföljande fonder. 

Fonderna investerar i institut som lånar ut små belopp, ofta några tusenlappar, till mikroföretag som kanske består av en person som till exempel behöver investera i en symaskin.

Läs mer om SEB Microfinans. 

Sapphire (SFRE – Sustainability, Finance,  Real Economies)

Sapphire är en fond som vi investerade ifrån starten 2015 tillsammans med en handfull andra internationella investerare. Den syftar till att stärka den reala ekonomin och förser småbanker, som vill bli hållbara, med långsiktigt kapital, så att mindre och medelstora företag kan låna pengar, växa och bygga stabila, lokala ekonomier. Dessa företag har fokus på miljö, hälsa, utbildning och andra sociala frågor.

Sapphire är på många sätt en vidareutveckling av mikrofinansiering, där både långivaren och låntagaren har vuxit i storlek och fått andra behov. Fonden har tagits fram på initiativ av ett globalt nätverk för hållbara banker. Läs mer om The Global Alliance for Banking on Values.

Sapphire har idag slagits ihop med en större mikrofinansfond hos förvaltaren Triodos. Anledningen var att Sapphire hade för lite kapital, vilket begränsade möjligheterna till nya investeringar och innebar för höga driftkostnader.

Gröna obligationer

Under våren 2015 gick vi in i en nystartad fond med gröna obligationer. Fonden placerar i obligationer som finansierar projekt såsom förnybar energi, energieffektiviseringar och infrastruktur för vatten och avlopp. 

Intresset för gröna obligationer har vuxit lavinartat i världen de senaste åren. Det är ett enkelt sätt att få grön avkastning från en ränteplacering. Den fond vi har valt, förvaltas av SPP/Storebrand och investerar i gröna och hållbara obligationer runt om i världen, även Sverige, som leder till stora förbättringar inom främst klimat och vatten. Fonden följer Green Bond Principles.